Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Приватизацията на 43.276% от ИПК Родина на фондовата борса приключи през тази седмица. Консорциумът Обединени български вестници, който се пререгистрира като акционерно дружество, купи 39.02% от тях, с което неговият дял в печатницата достигна 90.2 процента. Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник, който да продаде на борсата 30% от капитала на Параходство Българско речно плаване. Този пакет от дружеството е част от пул Енергетика и ще бъде раздържавен на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти. Брокерс груп ще посредничи при продажбата на пул Българска захар АД на фондовата борса. Държавните дялове на 24 дружества, които са включени в пула, ще се продават срещу компенсаторни инструменти. Акциите на дистрибутора на горива Петрол АД ще започнат да се търгуват на официалния пазар, сегмент С на фондовата борса от 8 декември. Управителният съвет на дружеството е взел това решение, за да отговори на завишените изисквания на инвеститорите. Софийската фирма Техфейз Трейдинг-България ЕАД е купила от Дани 93 ЕООД 49% от капитала на Прибор АД - Копривщица. Това е станало чрез сделка, извършена на борсата на 25 ноември. След продажбата Дани 93 притежава само 8.42% от дружеството в Копривщица. Контекс Дружба ООД - София купи 8.45 на сто от капитала на варненското предприятие Дружба стил. След сделката дяловото участие на софийската фирма във варненското дружество достигна 89.66 процента. Съветът на директорите на БФБ-София реши последният пазарен ден за борсата през тази година да бъде 23 декември. На 5 януари 2004 г. тя ще възобнови търговията с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във