Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Акциите на ДЗИ ще започнат да се търгуват на Официален пазар, сегмент С от 17 ноември . Досега те се предлагаха на неофициалния пазар на Българска фондова борса. Софийското дружество Интер Раби Хеми на 31 октомври 2003-а е придобило 35.03% от Проучване и добив на нефт и газ. Продавач е Химимпорт, което реши да раздроби пакета си от 85%, за да не се налага да отправя търгово предложение към дребните акционери. Чирпанската компания Бъдещност е предложила на дребните акционери на Завод за Хартия - Оряхово, да изкупи акциите им за цена от 2.70 лв. за бройка. Авал Ин е избран за посредник при търговото предложение. В момента Бъдещност притежава 90.03 на сто от капитала на оряховското дружество. БФБ-София взе решение да прекрати търговията с акции на дружеството Целхарт - Стамболийски, което бе обявено във фалит и бе заличено от търговския регистър. Книжата на Рока България - Каспичан, Парк хотел Москва - София, Пиринско пиво - Благоевград, и Интерхотел-Сандански също няма да се търгуват повече на фондовата борса, тъй като дружествата са отписани от публичния регистър. Комисията за финансов надзор даде пълен лиценз на инвестиционния посредник Варчев Финанс - Варна. Станимир Каролев получи одобрението на Комисията за финансов надзор да придобие повече от 10 на сто от капитала на финансова къща Карол. Той е председател на съвета на директорите на инвестиционния посредник и притежава пряко 6% от акциите му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във