Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционният посредник Евро Финанс ще предложи на фондовата борса срещу компенсаторки 3.54% от капитала на Златни пясъци на 5 ноември. Акциите ще се предлагат до 24 ноември на първоначална цена от 12 лв. в компенсаторни инструменти. Тези книжа представляват последният транш от пакета от 11.24% от курортното дружество, които се приватизират на борсата срещу непарични платежни средства. Софийската компания Химимпорт е придобила 34% от капитала на Проучване на добив на нефт и газ, Плевен, на 17 октомври. Тогава на фондовата борса бяха предложени 51% от него. След тази сделка Химимпорт вече притежава 85% от плевенското дружество.Пакетът от 12 на сто от капитала на Енергоремонт Бобов дол ще бъде предложен на приватизационния сегмент на фондовата борса между 4 и 6 ноември. Той ще бъде продаден на три части от по 4%, като всеки дял ще бъде с първоначална цена от 27 685 лева. От 7 до 20 ноември на фондовия пазар ще бъдат пуснати още 10% от енергоремонтното дружество в Бобов дол на цена за акция от 7 лева.Инвестиционният посредник Фина-С започна да продава на фондовата борса 3 на сто от капитала на Енергоремонт Холдинг. Те ще се предложат в три пакета от по 1% на 31 октомври, 3 и 4 ноември. Първоначалната цена за една партида е 30 564 лева. Пакетът от 15.58 на сто от капитала на Енергоремонт Варна бе пуснат на фондовата борса на 31 октомври. Акциите се продават при първоначална цена за една акция от 6 лева. Книжата ще се предлагат до 20 ноември.Дружеството Рока България - Каспичан, бе отписано от регистъра на публичните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във