Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Завод за хартия, Оряхово, е отправил търгово предложение към дребните акционери на чирпанското дружество Бъдещност. Цената, на която мажоритарният собственик предлага да изкупи акциите им, е 2.70 лева. Завод за хартия притежава 90.03% от капитала на Бъдещност. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила предложението. Холандската фирма Аутобор Груп Б. В. предлага да изкупи акциите на дребните акционери на софийското дружество Софияпласт на цена от 6.62 лв. за бройка. За посредник на търговото предложение е избран Авал Ин. Мегакомисията засега не е оповестила становището си.БУЛБАНК, която е депозитар на българските депозитарни разписки, издадени от Евро-финанс, определи ликвидационната им цена. Пласментът им бе прекратен поради слаб интерес. Разписките, издадени върху акции на Дойче Банк ще се погасяват за 1.10 лв., а тези на Сименс - за 1.09 лева. Емисиите на разписките на Дойче телеком и Сап ще се ликвидират на цена съответно от 2.49 лв. и 2.42 лева. Комисията за финансов надзор отне лиценза на инвестиционния посредник Етева България. Причината за това решение на надзорния орган е, че акционерите на дружеството са гласували за неговата ликвидация на последното си общо събрание на 20 май.Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова взе решение да отпише от публичния регистър дружеството Майр Мелнхоф - Никопол. Комисията за финансов надзор прие на второ четене Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във