Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор вписа на 15 октомври в регистъра на публичните дружества Параходство Български морски флот. Това бе първата стъпка към приватизацията на 30% от капитала на дружеството срещу компенсаторни инструменти на борсата. Българска телекомуникационна компания е подала в мегакомисията документите, необходими за листването й на фондовата борса. Надзорното ведомство обаче няма да предприеме никакви действия, докато не стане ясен резултатът от приватизацията на контролния пакет на държавното дружество. Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на търговото предложение, отправено от Индустриален холдинг България и софийското дружество Юнион Турс към дребните акционери на Дунав Турс. Двете компании притежават общо 90 на сто от капитала му. Определената цена при изкупуването бе 6.70 лв. за бройка. Комисията обаче смята, че са допуснати неточности в определянето на справедливата цена. Агенцията за приватизация обяви конкурс за инвестиционен посредник за раздържавяването на 43.276% от ИПК Родина. Акциите на дружеството ще се продават на фондовата борса срещу пари. Кандидатите ще трябва да внесат 10 хил. лв., ако искат да участват в конкурса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във