Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Индустриален Холдинг България вече притежава по-голям дял от капитала на софийското дружество Елпром-ЗЕМ от 53.72 на 80.30 процента. Това е станало след увеличение на капитала на компанията.ТК Холд е продала всичките си акции от ямболската компания Кабиле-ЛБ на 2 октомври (представляващи 48.83 процента). Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова ще накаже 21 публични дружества, защото не са представили своевременно на комисията и на фондовата борса отчетите си за второто тримесечие на тази година.Комисията за финансов надзор ще пусне нов свой уебсайт на 17 октомври. До него ще може да се стигне чрез същия ИНТЕРНЕТ-адрес, той ще има и английска версия.На фондовата борса срещу компенсаторки бяха продадени държавни дялове от седем дружества, включени в пул Златни пясъци. Общата стойност, на която са станали сделките, е 324.3 хил. лв. в номинал на компенсаторни инструменти. Първоначалната цена на една акция от всички дружества бе 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във