Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова утвърди изискванията към първичните дилъри на ДЦК, които са небанкови институции. Според тях посредниците трябва да притежават капитал от 500 хил. лв., за да могат да извършват тази дейност до края на годината. Ако искат да я упражняват и през следващата година, трябва да имат капитал от поне 800 хил. лева. През 2006 г. ще се изисква той да достигне 1.5 млн. лева.Комисията за финансов надзор наложи принудителна административна мярка на инвестиционния посредник Булинвестмънт. Причината е, че двама от управителите на дружеството не отговарят на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Регистрираният в Любляна КД Инвестмънт влезе в групата на лицензираните управляващи дружества. То ще управлява инвестиционен фонд от отворен тип, който очаква лиценз от Комисията за финансов надзор. БФБ-София прекрати на 25 септември членството на инвестиционния посредник Етева България. Мотивът е, че посредникът сам е изпратил тримесечно предизвестие с молба да се оттегли от борсата.Българската фондова борса възстанови членството на Брокерс груп, след като го бе отстранила временно. Посредникът обаче бе наказан с глоба от 5 хил. лева. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри проекта на договор между ведомството и инвестиционния посредник Фина-С за пласирането на държавните дялове от дружествата, включени в пул Енергия 2. Те ще се продават на фондовата борса срещу пари. Надзорниците дадоха своето одобрение и на проекта за договор между агенцията и Евро-финанс, което ще посредничи при продажбата на пакетите от пул Златни пясъци на фондовия пазар срещу компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във