Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Агенцията за приватизация одобри посредниците за продажбата на акции от пулове Енергия 2 и Златни пясъци на борсата. Фина С ще продава книжата на дружествата от първия пул, който включва 50.01% от ТЕЦ Марица 3, 51% от Енергоремонт холдинг и миноритарни дялове от дъщерните му дружества в Бобов дол, Русе и Варна. Акциите от втория пул, който съдържа 11.24% от Златни пясъци АД, и остатъчни пакети от още девет предприятия ще продава Евро-финанс.Булброкърс ще продава контролния пакет (51%) от Проучване и добив на нефт и газ на приватизационния сегмент на борсата, реши АП. За разлика от 49-те процента, които бяха предложени срещу компенсаторки, мажоритарният дял ще се продава срещу пари.Общо 810 акционери са приели търговото предложение за Рока България. Мажоритарният му собственик Керамик Холдинг АГ Лауфен е изкупил над 37 хил. акции на цена 14.98 лева.Комисията за финансов надзор прие новите наредби за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и за начина на структуриране на проспектите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във