Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Пловдивската компания Дружба АД започна обратно изкупуване на 5 хил. свои акции на цена 15.15 лв. за акция. Тези книжа са собственост на акционери на предприятието, които не са дали съгласието си за вливането на софийското дружество Стинд в Дружба. Акциите ще бъдат изкупувани до 4 октомври. Инвестиционният посредник, който ще осъществи тази операция, е Маклер-2002.Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова задължи 20 дружества да представят отчетите си за първото тримесечие в комисията до седем дни. Други 108 дружества са задължени да отстранят непълноти в предадените отчети за същия период. Ефектен унд Финанц-България е коригирал своето търгово предложение към дребните акционери на пловдивската козметична компания Ален мак. Новата цена, която мажоритарният собственик обещава за акция, е 3.59 лева. София Интернешънъл Секюритиз ще посредничи при предложението. Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на изкупуването през август и все още не е взела отношение към направените корекции.Акционерите на Алфа Ууд България, Долни Чифлик, ще вземат решение за увеличение на капитала на дружеството от 207 хил. на 4.2 млн. лв. чрез издаване на 4 млн. акции с номинал от 1 лев. Това ще стане на извънредно общо събрание на 10 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във