Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова отказа да отпише от публичния регистър дружеството Инструменти и изделия. Това решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Комисията за финансов надзор утвърди по-високи изисквания към кандидатите за първични дилъри на ценни книжа, които не са банки. До края на тази година те трябва да имат капитал от 500 хил. лв., като постепенно до 31 декември 2006 г. размерът му ще нарасне до 1.5 млн. лева. За 10 септември е насрочено ново общо събрание на акционерите на Изотсервиз Холдинг. Извънредното събрание, което холдингът бе обявил на 14 август, не се състоя поради липса на кворум. На 8 октомври акционерите на Хранинвест Хранмашкомплект ще гласуват отписването му от регистъра на публичните дружества. Клиентите на борсовата система за електронни поръчки по ИНТЕРНЕТ COBOS имат от 29 август достъп до всички въведени оферти по дадена емисия. Те могат да въвеждат заявки и извън ценовите ограничения за определени пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във