Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор разреши на Карол Капитал Мениджмънт да извършва дейност като управляващо дружество. То ще се специализира в управлението на дейността на инвестиционни дружествa, както и в управление на портфейлите на други български и чуждестранни институционални инвеститори, в това число и пенсионни фондове, застрахователни компании и други инвеститори, определени в ЗППЦК.Заместник-председателят на мегакомисията Димана Ранкова забрани на варненската компания Технотрейд да гласува отписването си от публичния регистър на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 6 септември. Варненското дружество Интерком Груп е придобило 5 на сто от капитала на Проучване и добив на нефт и газ. Пакетът от 49% от капитала на дружеството се продава срещу компенсаторни инструменти на фондовата борса от 11 август.Комисията за финансов надзор позволи на Красимир Георгиев и Мая Петкова Георгиева да придобият над 10% от капитала на инвестиционна и финансова компания 7М АД. Надзорният орган е разрешил на Георгиев, който е основател и основен собственик на финансовия посредник, да придобие още 8 на сто от капитала му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във