Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Осем дребни акционери на Хранинвест-Хранмашкомплект са приели търговото предложение, отправено им от мажоритарния собственик Холдинг Загора. Техните 26 885 акции бяха изкупени на цена от 1.14 лева. Посредник на търговото предложение бе Еврофинанс АД. Компанията Газстроймонтаж увеличи капитала си от 324.5 хил. лв. на 1.9 млн. лв. след решение на общо събрание на акционерите, взето на 25 юли. Софийското дружество Елпром ЗЕМ ще увеличи капитала си чрез издаване на 1.2 млн. акции с номинал от 1 лев. Записването на новите книжа ще става от 6 август до 20 септември. Преди увеличението капиталът на предприятието бе 462 хил. лева. Георги Гергов отправи търгово предложение към дребните акционери на Парк-хотел Санкт Петербург, Пловдив. Гергов притежава 91.18% от капитала му. Цената, на която ще изкупува акциите, е 1.58 лв., а за посредник е избран ЮГ Маркет. Комисията за финансов надзор все още не е изразила мнението си за офертата. Софийското дружество Арсо е придобило 20% от капитала на Изотсервиз Холдинг след сделка на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във