Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор разреши на Капман асет мениджмънт АД да извършва дейност като управляващо дружество. Акционерите на Метален амбалаж, Генерал Тошево, ще решат как да разпределят финансовия резултат от 2002 г. на общо събрание, което ще се проведе на 29 август. Тогава ще се гласува и отписване на дружеството от публичния регистър. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисия от 50 855 акции на дружеството Антикороза АД, Кнежа. АКБ Корпорация АД ще обсъди програма за развитие на дружеството на общо събрание, което ще се проведе на 22 август. На него ще се вземе решение за промени в устава и в органите на управление за компанията. Софийското дружество Корект Груп е придобило 34% от пловдивската компания Ципринус след сделка на фондовата борса. Колицево Картон коригира проекта си за търгово предложение към дребните акционери на Майр-Мелнхоф-Никопол. Предлаганата цена за една акция е 30.45 лева. Мажоритарният собственик притежава 98.71% от капитала на никополското предприятие.Дружествата Хемус Марк, Бургас, и Бисер Олива, Стара Загора, са отписани от публичния регистър след реализацията на успешно търгово предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във