Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор спря временно търговото предложение на швейцарското дружество Керамик Холдинг АГ Лауфен към дребните акционери на Рока България, Каспичан. Посредник на изкупуването е София Инвест Брокеридж. Мегакомисията временно забрани и търговото предложение на пловдивския хотелиер Георги Гергов към миноритарните акционери на Парк-хотел Санкт Петербург. Гергов е собственик още на Слънчев ден и на Стария Пловдив. Юг Маркет е избран да посредничи при осъществяване на предложението.Групата на ивестиционните посредници се увеличи, след като Комисията за финансов надзор разреши на пловдивдското дружество Джорджо, Никълас енд Джонатан Капитал да извършва сделки с ценни книжа за чужда сметка, както и попечителска дейност.Съветът на директорите на Българска фондова борса свиква общо събрание на акционерите й на 4 септември. На него съветът на директорите ще се отчете за дейността на дружеството през миналата година. Тогава ще се вземе решение и за разпределение на печалбата за 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във