Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор отхвърли жалбите, подадени от дружествата Топливо и Арома срещу отказа на заместник-председателя й Димана Ранкова да бъдат отписани от публичния регистър. Комисията за финансов надзор одобри направените изменения на Правилника на Българската фондова борса. Те предвиждат нейното работно време да се удължи с един час, което означава, че на борсата ще може да се търгува до 13.00 часа. Дружеството Елкабел, Бургас, взе решение да не разпределя дивидент за 2002 година. Част от печалбата му в размер на 62 хил. лв. се заделя за фонд Резервен, а 560.5 хил. лв. се заделят като допълнителни резерви. Доверие Обединен Холдинг реши да задели 31.7 хил. лв. от своята печалба като допълнителни резерви, а дивидентът, който ще раздаде, ще бъде по 0.09 лв. за акция.Разградската фирма Дружба ще раздаде на своите акционери дивидент за миналата година от 0.40 лв. на акция. Компанията заделя като допълнителни резерви близо 332 хил. лева. Комисията за финансов надзор отне правото на Константин Константинов, Кирил Колев и Иван Личев да упражняват дейност като брокери. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.Софийската компания Промота-България придоби публичен статут от 2 юли 2003 година. Варненското дружество Ривиера вписа нова емисия от 5 млн. акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във