Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Трима инвестиционни посредници са подали оферти за пласирането на пул Златни пясъци. В него влизат десет дружества, чиито държавни дялове ще се продават на борсата срещу компенсаторки. Според неофициална информация сред подалите оферти инвестиционни посредници са Капман и Еврофинанс.Шератон София Балкан АД няма да раздава дивиденти тази година. Печалбата на фирмата за 2002 г., която е в размер 3.839 млн. лв., ще бъде заделена за резерви. За членове на борда на директорите на дружеството бяха избрани Димитри Константинополус и Пантелис Фанургакис. Комисията за финансов надзор разреши публикуването на търговото предложение на Холдинг Загора към дребните акционери на Хранинвест - Хранмашкомплект, Стара Загора. Посредник при реализиране на предложението ще бъде Еврофинанс. Предложената начална цена за акция е 1.14 лева. Търговото предложение на словенското дружество Колицево картон производство на картон към останалите акционери на компанията Майр-Мелхоф-Никопол бе забранено временно. Райфайзенбанк ще посредничи при реализирането на предложението, когато забраната падне. Комисията за финансов надзор отказа да издаде разрешение на софийската Финансово-инвестиционна компания Унистър да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на страната и в чужбина. Контролният орган е открил процедура за отнемането на лиценза на петима посредници, които не извършват дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във