Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Софийското дружество Петрол АД се кани да увеличи 57 пъти капитала си. Това ще бъде темата на обсъждане на 26 май, когато ще се проведе общо събрание на акционерите. След увеличението Петрол АД ще има 110 млн. лв. капитал, което го нарежда на първо място по пасиви сред дружествата от публичния регистър.Емисията от облигации на стойност 13.2 млн. лв. на община Дупница бе пусната за вторична търговия на фондовата борса на 24 април. Облигациите са с номинална стойност 100 лв. и носят 9% годишна лихва. Българската фондова борса спря сделките с компенсаторни записи, издадени от областния управител на гр. Монтана, докато Върховният административен съд се произнесе дали те са издадени правомерно. Ако съдът не излезе с окончателно решение по случая до шест месеца, забраната ще бъде отменена. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова задължи козметичното дружество Арома да направи акциите си безналични. Това трябва да стане в петдневен срок от получаването на съобщението. От дружеството се изисква още да предостави информация за дейността си от 25 май 2000 г. досега. Ем Джи Елит Холдинг свиква общо събрание на акционерите си на 23 май. На него ще вземат решения за промени в органите на управление и в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във