Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Дружеството Енергоремонт-Варна беше вписано в регистъра на публичните дружества след разрешението на Комисията за финансов надзор. През последния месец новосъздаденият надзорен орган регистрира също Енергоремонт холдинг и ремонтните дружествата в Бобов дол и Русе.Комисията за финансов надзор вписа емисията от ценни книжа на три дружества: Синергон текстил увеличи капитала си с 445 480 лв., а бургаското дружество Елкабел с 8 млн. лева. Ем Джи Елит холдинг пък издаде 72 млн. нови акции. Номиналната стойност на всяка от тях е 1 лев.Българска холдингова компания получи разрешение от Комисията за финансов надзор да отправи търгово предложение към дребните акционери на Парк-хотел Москва. Инвестиционният посредник, чрез който ще се осъществи изкупуването, е Авал Ин. Софийското дружество Газстрой ще отправи търгово предложение към останалите собственици на Газстроймонтаж. Посредник ще бъде Първа финансова брокерска къща.Облигационната емисия на Община Дупница ще бъде пусната за вторична търговия на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във