Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Съветът на директорите на Българска фондова борса реши временно да прекрати членството на Брокерс груп, София интернешънъл секюритиз и Нефтохим инвест финанс на тържището. Посредниците ще възстановят членството си, когато се разрешат документалните проблеми, възникнали в Централния депозитар. Прекратена бе борсовата търговия с акциите на сливенското дружество Динамо-СЛ поради обявяване в несъстоятелност и на Латекс-Бяла - поради преобразуване на компанията. Комисията за финансов надзор пък отписа от регистъра на публичните дружества Рален-текс, с. Долни Раковец.Комисията за финансов надзор реши да впише ТЕЦ Марица 3, Димитровград, и Енергоремонт - Бобов дол, с. Големо село, в регистъра на публичните дружества. Дружествата от пул Енергетика, чиито държавни дялове ще се продават срещу компенсаторни инструменти, най-вероятно ще бъдат пуснати на борсата през следващата седмица. Това заяви председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов на среща с инвестиционни посредници. Комисията за финансов надзор реши да впише емисията от 2.2 млн. лв. обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 лв. на софийското дружество Топливо. С тях то ще увеличи двойно капитала си.Бургаското дружество Евродилинг получи разрешение от Комисията за финансов надзор да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на България и в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във