Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИЯ И ЕМИТЕНТИ

Първа финансова брокерска къща беше избрана да посредничи при пласирането на държавните дялове от 10-те дружества, включени в пул Полиграфия. Продажбата ще се извърши срещу компенсаторки. На второ място в конкурса за инвестиционен посредник на пула е останал Брокерс груп.Държавните акции от осем дружества, включени в пул Химко, ще бъдат продадени от Брокерс груп срещу непарични платежни инструменти. Публичното им предлагане трябва да стане до 60 дни след подписването на договора между инвестиционния посредник и Агенцията за приватизация. Газстрой АД отправи търгово предложение към дребните акционери на софийското дружество Газстроймонтаж. Дружеството, отправило предложението, притежава 90% от публичната компания. Цената, която се предлага на собствениците на малки пакети, е 6.93 лв. за акция. По търговото предложение трябва да се произнесе Комисията за финансов надзор.Пловдивската компания Дружба АД свиква извънредно общо събрание на 10 април, на което ще приеме решението за вливането на Стинд АД, София. Управителят на Първа ФБК Тодор Брешков, шефът на Юг Маркет Пламен Георгиев, както и директорът на Данъчна политика в МФ Людмила Елкова станаха членове на СД на Българската фондова борса. Те заеха местата на Апостол Апостолов, Калин Митрев и Владимир Вълчев. Изпълнителен директор остава Георги Драйчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във