Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Лихвените проценти на междубанковите парични пазари остават ниски, но едва ли задълго.В четвъртък Европейската централна банка понижи лихвените проценти с 25 базисни пункта. В резултат на това в момента в Европейския съюз основната лихва за рефинансиране е 2.5% и е най-ниската от четири години насам. Това решение е взето в унисон с единната политика за подпомагане на нерешителния растеж на втората по големина икономика в света - тази на ЕС. По-ниската цена на паричния ресурс го прави по-достъпен до крайните клиенти, фирми и граждани, които са основният двигател на икономиката. В България основният лихвен процент в момента е 2.52 процента. На негова база Българската народна банка не осъществява активни финансови операции на паричния междубанков пазар по предоставяне и привличане на левов ресурс с цел да се регулират финансовите потоци в банковата система. Той е плод на достигнатата средна проста годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа, която е показател за моментното състояние на левовата ликвидност в банковата система и може да се ползва като база или коректив както от банките, така и от техните клиенти при договаряне на лихвените проценти за техните операции.В Европейската общност основната лихва ще се повиши при първите ясни признаци на подем в икономиката, докато основната лихва у нас ще стане по-висока при първите ликвидни сътресения на междубанковия паричен пазар. В началото на изминалата работна седмица банките ни разполагаха с малко над 500 млн. лв. по сметките си в Централната банка. Това бяха и първите дни от новия едномесечен регулационен период за минималните задължителни резерви. Факт, който дава възможност на дилърите за едно по-гъвкаво управление на левовата ликвидност. Въпреки това цената на еднодневните депозитни сделки се повиши от 0.4%, колкото тя беше в последния работен ден на изминалия месец до 0.7% в първия работен ден на март. До 7 март по сметки на банките в БНБ постъпиха над 170 млн. лв., предимно за изплащане на пенсии. В резултат на това общата разполагаема сума от банките по сметки при БНБ нарасна до 700 млн. лева. Повиши се обаче и търсенето на левов ресурс. Оборотите на паричния пазар в края на отминалата седмица отново надскочиха 110 млн. лв., след като в началото на периода стартираха от 70 млн. лева. Овърнайт депозитите се договаряха при около 0.7% на годишна база. Едноседмичните и едномесечните периоди се търгуваха съответно на нива от 1% и 1.8 процента. През идващият едноседмичен период търговските ни банки и техните клиенти трябва да преведат в хазната дължимите социални осигуровки, както и ДДС за предходния месец, а също така и данък печалба и данък общини. Обикновено ежемесечните нетни потоци към бюджета през този период от време надхвърлят 200 млн. лева. Още в понеделник и по-осезаемо в края на седмицата ще се почувства дефицитът на левовия ресурс, а котировките на най-търгуваните периоди от един и три дни ще се повишат до около 1.5 процента. През седмицата Българската народна банка не проведе аукцион за продажба на държавни ценни книжа. В понеделник, 10 март, обаче ще се проведе търг за продажбата на част от останалото количество от дългосрочни държавни облигации, деноминирани в евро със срочност до падежа от седем години и три месеца. Общата сума на емисията ще достигне 150 млн. евро, като първите 50 млн. евро се продадоха на 24 февруари. Достигнатата тогава средна годишна доходност бе 5.58 процента. Сега ще се разиграят минимум 25 млн. евро номинал. Вторичната търговия с книжата стартира от ниво 5.3%, за да достигне сегашните 5.55 процента. Лихвените плащания, които са веднъж годишно, ще се начисляват при 5.75% върху номинала. На вторичния пазар 10-годишните държавни ценни книжа се договаряха при 6.15 процента. Седемгодишните емисии се търгуваха при около 5.7%, а петгодишните при 5.2 процента. Тригодишните ни ценни книжа се търсеха при около 4.7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във