Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИЯ И ЕМИТЕНТИ

Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник на продажбата на държавните дялове от осем дружества, включени в пул Химко. Те ще се продават на фондовата борса срещу компенсаторки. Видинската фирма Ан Сел е новият собственик на Феникс Бдин, Видин. Това стана, след като Ан Сел спечели търг с явно наддаване за 100 % от капитала на Феникс Бдин. Цената на сделката е 100 хил. лева.Софийската пивоварна Ариана АД беше отписана от регистъра на публичините дружества на 29 януари. Държавната комисия по ценните книжа одобри оздравителна програма на Нютон Финанс БългарияАД, София. Инвестиционният посредник, управляван до 2002 г. от търговския ни аташе в САЩ Стамен Тасев, бе част от структурите на чешката Нютон в България, към която принадлежеше и пенсионното дружество Нютон Сила преди придобиването му от ЦКБ.Държавната комисия по ценните книжа наложи нова принудителна мярка на Видахим АД за отстраняване на неточности и непълноти в предоставените счетоводни отчети.На проведено извънредно заседание Държавната комисия по ценните книжа на 31 януари обсъди проект на Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за постоянното разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисия от корпоративни облигации на АутоБохемия беше допусната до регистрация на официалния пазар на фондовата борса. Емисията е двугодишна и е с номинална стойност от 1 млн. лева. Годишната лихва е на равнище от 10 процента.Софийското дружество Итал Комерс 75 е едно от трите фирми, които купиха части от мажоритарния пакет от акции на Св. св. Константин и Елена (72 процента). То е придобило 22.33% от капитала на туристическата компания.Четиригодишна емисия от облигации на община Дупница е допусната до регистрация на първичния пазар на борсата. Тя е в размер на 2 млн. лв. и е с доходност от 9% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във