Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Агенцията за приватизация обяви явен търг за продажбата на 228 251 броя акции, представляващи 100% от капитала на Камчийска гора ЕАД, Долни Чифлик. Дружеството се занимава с дърводобив и преработка на дървесина. Началната тръжна цена е 1.05 млн. лв. и ще трябва да се изплати изцяло в брой.На 2 декември тази година ликвидаторите на ИД Задруга 21 век АД ще продадат на борсата 12 000 акции от капитала на Св.св. Константин и Елена, които дружеството притежава. Книжата ще бъдат пласирани на борсата от инвестиционния посредник Фактори АД.Ще се открие производство за отнемането на правото на 25 брокери на ценни книжа да упражняват тази дейност. Това решение взе Държавната комисия по ценни книжа на редовното си заседание, състояло се в сряда (13 ноември). Металургичният комбинат Кремиковци представи екопрограма и план за погасяване на стари задължения от санкции, наложени по екологични съображения един ден преди да изтече срокът, договорен с Министерството на околната среда и водите (15 ноември). Програмата трябва да бъде одобрена от Международен експертен съвет.На 18 ноември ще се състои общо събрание на акционерите на Булгартабак холдинг, на което се очаква от борда на директорите да бъде освободен Георги Попов.Футболен клуб ЦСКА АД увеличи капитала си от 7 на 10 млн. лв. на общо събрание, проведено на 12 ноември. В едномесечен срок право да запишат от новите акции имат сегашните акционери на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във