Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Италианецът Едоардо Миролио купи 500 облигации, емитирани на община Сливен на обща стойност 500 хил. лева. Това е една шеста от цялата емисия на тригодишни книжа, които се пласират чрез фондовата борса. Компанията на Миролио инвестира преди три години в българската текстилна промишленост и придоби сливенския Слитекс.Агенцията за приватизация подписа в четвъртък договор за продажбата на 97% от капитала на свищовския Завод за стоманобетонови конструкции и изделия. Новият собственик на предприятието е Молимен Консулт АД. Фирмата купувач е специализирана в производството и търговията с промишлени и селскостопански стоки. Цената на сделката е 5.9 млн. лева. Договорът задължава софийската компания да запази дейността на дружеството, да не допуска неговата ликвидация, както и да не намалява дяловото си участие в него под 97 процента. Изтече срокът на търговото предложение, отправено от Синергон холдинг (бивш приватизационен фонд Петрол) за закупуване на книжата на софийското дружество Топливо. Операцията е била поверена на инвестиционния посредник Авал Ин. Седем акционери са продали 112 акции, по 3.10 лв. всяка.ВОЛФ 96 купи в четвъртък 95% от капитала на софийската Универ-инвест. Това стана на търг с явно наддаване, на който не се явиха други желаещи да придобият мажоритарния дял от Универ-инвест. Сделката бе сключена на началната продажна цена от 450 хил. лева. Новият собственик на инвестиционното дружество, освен че се грижи за чистотата в София, развива дейности в областта на транспорта, търговията и туризма.Албена бележи ръст в печалбата си от 5.3% за деветмесечието. За последното тримесечие приходите на фирмата са 50.25 млн. лв., като преди година тя е отчела 48.16 млн. лева. По този начин е преодолян спадът от първите две тримесечия. Общо приходите на дружеството за първите девет месеца са в размер на 70.027 млн. лв. спрямо 69.446 млн. лв. година по-рано, а печалбата на компанията възлиза съответно на 21.59 млн. лв. за тази година и на 20.45 млн. лв. за миналата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във