Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Най-големият металургичен завод в страната Кремиковци на 5 ноември ще пусне отново в експлоатация първа доменна пещ, която беше спряна преди няколко години. Инвестициите, направени за нейното модернизиране, възлизат на 47 млн. щ.долара.Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри Централна кооперативна банка за инвестиционен посредник при продажбата на 161 356 акции, представляващи 72% от капитала на варненския курорт Св. св. Константин и Елена АД. Договорът с посредника влезе в сила от 23 октомври 2002 г. и банката трябва да предложи акциите на туристическото дружество на борсата за срок от 60 календарни дни.АутоБохемия АД ще качи през ноември за вторична търговия на фондовата борса емисията си облигации, пласирана частно в началото на този месец. Меморандумът за това ще бъде внесен през следващата седмица в Държавната комисия по ценните книжа. Посредник по продажбата е ИП Фаворит. Облигациите са с общ номинал 1 млн. лв. и срок от две години. Те носят фиксирана лихва от 10% годишно, която ще се плаща на всеки шест месеца.Загубата на ИД Индустриален фонд АД за първото деветмесечие на годината е в размер на 71 хил. лева. Според данните от отчета на дружеството, общите приходи към края на септември тази година са в размер на 49 хил. лв., което е с 65.73% по-малко спрямо същия период за миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във