Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

АРЗ - ХОЛДИНГ 2002 ЕООД, София, е избран за купувач на 100% от капитала на ПОРТ ФЛОТ - Бургас ЕООД, съобщи Агенцията за приватизация. Холдингът е повишил значително предлаганата покупна цена от 5 300 000 лева на 9 000 000 лева.Американската ARUS придоби 87% от капитала на Свилоза, след като на 3 октомври компанията е изкупила 72% от акциите на свищовското предприятие, съобщи Българска фондова борса. Междувременно бе обявено, че търгът за продажба на права за увеличение на капитала на холдинга ще се проведе на 28 октомври. Това ще бъде пилотната сделка за продажба на права - инструмент, който дава право и на лица, които не са сред досегашните акционери, да се включат в подписката за новите акции. Ще бъдат емитирани 1 109 759 права, като с всяко от тях може да се запишат по 5 акции от новата емисия.Софийската Юнион тур ООД е придобила 39% от капитала на русенската туристическа компания Дунав турс, съобщи БФБ.Ефектен унд Финанц-България увеличи дела си в капитала на Ален мак - Пловдив от 94.35 на 99.5 процента. Подписката за 25-кратното увеличение на капитала приключи на 12 октомври (събота). Новите акции, чиято стойност е над 4.6 млн. лв. почти изцяло са записани от мажоритарния собственик. Ефектен унд Финанц-България придоби козметичната фабрика след приватизационна сделка в началото на годината, а по-късно закупи и остатъчния миноритарен дял на държавата.ОЦК АД-Кърджали ще вдигне капитала си четири пъти - от 2.103 млн. на 8.413 млн. лева. Увеличението ще бъде съпроводено с емисия на права. По три нови акции за всяка стара ще могат да запишат акционерите на металургичния комбинат към 29 октомври. Търговията с правата ще се извърши на фондовата борса през ноември.Държавната комисия по ценните книжа отказа да впише Международен панаир ЕАД - Пловдив, като публично дружество. Причината е, че панаирът, който първоначално бе определен за продажба срещу компенсаторки, е в списъка на дружествата с над 50% държавно участие, които не подлежат на приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във