Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 39

На 25 септември Народното събрание прие на първо четене закона за комисията по финансов надзор. Той предвижда обединяването в общ контролен орган на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция по осигурителен надзор. Шесткратното увеличение на капитала на свищовския химически комбинат Свилоза започва на 7 октомври. От тази дата в продължение на две седмици акционерите на дружеството ще могат да продават правата си да записват акции от новата емисия. Тя ще бъде в размер на 5 548 795 книжа с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложи принудителна мярка за свикване на годишни общи събрания на акционерите на 12 публични дружества. Сред тях са винарска изба Врачанска теменуга АД, Месокомбинат-Казанлък АД и Заводски строежи Девня АД. Същото решение бе взето преди седмица и за курортното селище Елените АД и Китка АД - Нови пазар. На 15 октомври ще се проведат общите събрания на кърджалийските дружества Бентонит АД и ОЦК АД. На тях ще се гласуват решения за увеличаване на капитала на двете компании съответно със 679 918 и 6 310 020 нови акции. Новите емисии ще се набират след първоначално издаване на търгуеми права на акционерите в дружествата. От 23 септември в клоновете на банка БИОХИМ започна изплащането на дивидента от Булгартабак холдинг за 2001 година. След приспадането на данък от 15% (за физическите лица), той е в размер на 0.9616 лева. Фирмата Риенко инвестмънтс лимитед е придобила над 10% от капитала на ЛУКойл Нефтохим, съобщи в официалния си бюлетин Централният депозитар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във