Банкеръ Daily

Общество и политика

Здравната каса на война срещу бившия си подуправител

Националната здравноосигурителна каса се противопостави на изказване на бившият подуправител на НЗОК д-р Димитър Петров. В предаването „Тази сутрин“ по БТВ от  19.12.2017 г. д-р Димитър Петров заяви, че "други хора диктуват какво да се случва в Касата". "Бяха ми предложени четири варианта, за да напусна, поради това, че проф. Камен Плочев не иска да работи с мен. Първоначално се озадачих, но като видях каква е ситуацията в касата и напуснах. В един момент реших, че няма смисъл. Реших, че съм притеснен от неспособността на управителя да навлезе реално в материята и според мен други хора диктуват какво се случва в НЗОК, кадруват, пишат различни неща. Пробутват ги на управителя и той подписва, затова подуправителят пречи", коментира д-р Димитров. 

Ръководството на НЗОК е притеснено от квалификациите, дадени в интервюто, които бяха тиражирани в печатни и електронни медии – не само в централните, но и в регионалните издания.
 
"Като сериозна финансова институция, която е единствен платец на здравни услуги за здравноосигурените граждани, считаме, че е недопустимо да се хвърлят фриволно в медийното пространство неподплатени с доказателства обвинения, които накърняват достойнството и авторитета не само на цитираните от д-р Петров длъжностни лица, но и върху Националната здравноосигурителна каса. Откровените манипулативни твърдения на бившия подуправител уронват престижа не само на управителя на институцията и на упоменатите колеги, но насаждат в една особено чувствителна аудитория – пациентите, недоверие и несигурност, че касата защитава техните интереси и изразходва средствата от здравноосигурителни вноски само за тяхното лечение. В момент, в който екипът на Националната здравноосигурителна каса, заедно с екипа на Министерството на здравеопазването, полагат неимоверни усилия да ограничат неефективното разходване на средства в сферата на здравеопазването (което е факт), д-р Петров насочва обществената енергия към раздухване на несъществуващ скандал с внушенията си, че някакви хора „…тласкат министъра на здравеопазването и правителството към провал“ с „незаконните“ си действия", се казва в позиция на Здравната каса.

В изявлението се казва още:
 
В своите изказвания д-р Петров твърди, че „...мораториумът върху новите лекарства е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството. Авторите на тази идея са шефката на лекарствената дирекция в Касата д-р Галя Кондева и зам.-министър Жени Начева, както и проф. Камен Плочев, който подписа тези неща и ги узакони“. Това твърдение – меко казано, не отговаря на истината. На официалната интернет страница на НЗОК, в линк ЗА НЗОК, подлинк ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,  са публикувани стенографски запис от заседанието на Ндзора от 25 октомври 2017 г., както и Решение на Надзорния съвет на институцията под №РД-НС-04-110/25.10.2017 г.,  с което се „...одобрява проект на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., след становище на министъра на здравеопазването по чл. 19.ал.7, т.3 от Закона за здравното осигуряване“. В проекта за Закона за бюджета е добавено изречението: „През 2018 г. Националната здравноосигурителна каса не заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 година.“
 
Твърденията за хаос в системата на НЗОК няма как да са обективна преценка на служител, който не е бил на работа поради ползване на платен годишен отпуск и – след това, на отпуск по болест, в периода 21 август 2017 г. - 13 декември 2017 г. – до освобождаването му от длъжност по взаимно съгласие, с изплащане на обезщетение в размер на 6 месечни заплати.
 
Факт е, че парите за здравеопазване от година на година се увеличават, без това до доведе до подобряване на здравето на нацията.
 
Необходими са сериозни мерки – макар и непопулярни в очите на обществото, за да се осигури на пациентите адекватно, навременно и достъпно здравеопазване при максимална ефективност на изразходване на обществения ресурс и балансиране на разходите в системата.
 
Тъй като цитираните от д-р Петров експерти в своите области правят всичко необходимо, при спазване на законовите изисквания, да постигнат това, заявяваме, че Националната здравноосигурителна каса застава зад оклеветените  от страна на д-р Димитър Петров и настоява за спиране на недостойната кампания, която е подел.
В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към правозащитната ни система за предприемане на предвидени в закона мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във