Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКРЪГЛЯВАНЕТО МОЖЕ ДА ПОРОДИ ПРОБЛЕМ

Сериозни проблеми при премахването на трите нули в балансите на фирмите и намаляването на собствения капитал със съдебно решение не могат да се очакват. Основното изискване трябва да е това да стане едновременно за всички активи и пасиви към дадена дата. Тя следва да се определи в нормативен акт....
Facebook logo
Бъдете с нас и във