Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ II

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ЛИКВИДНОСТ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 23. (1) Всяка банка или банкова група трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база), чиито минимални размери, структура и съотношения с балансовите й активи и пасиви се определят от Централната банка...
Facebook logo
Бъдете с нас и във