Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ I

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. (2) Банката може да извършва и следните търговски сделки: 1....
Facebook logo
Бъдете с нас и във