Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КРЕДИТНА БАНКА КЪМ ДСК Е ИЗИСКУЕМО

Г-н Димитров, в изявлението по радиото заявихте, че ДСК ще изиска плащане на задължението на Кредитна банка към ДСК по валутните облигации по ЗУНК за 14.45 млн. щ. долара. С какво се мотивира това твърдение? - Твърдя, че това задължение на Кредитна банка е изискуемо. Тя е станала собственик на...
Facebook logo
Бъдете с нас и във