Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВСС прати Методи Лалов на прокурор

Методи Лалов

Висшият съдебен съвет прати на прокурор председателя на Софийския районен съд в оставка Методи Лалов. Намесата на държавното обвинение бе поискана в четвъртък (19 януари) заради констатирани от Сметната палата нарушения при провеждане на обществени поръчки в периода януари-декември 2014-а. Предложението нейните заключения да бъдат изпратени за проверка в прокуратурата бе направено от члена на ВСС Михаил Кожарев и получи подкрепата на 11 негови колеги.

Докладът на Сметната палата бе оповестен в края на декември, но през последната седмица стана изключително актуален - точно защото на два пъти стана повод за дебати във ВСС. Първо Светла Петкова поиска Методи Лалов и ръководството на Софийския районен съд (СРС) да бъдат привикани и да дадат обяснения заради констатираните от одиторите нарушения. А само два дни по-късно дойде предложението на Кожарев случаят да бъде проверен от прокуратурата.

Според Сметната палата при одита на обществените поръчки в СРС е установено "обявяване на изисквания към кандидатите, които не съответстват на вида на прилаганата процедура и създават необоснована административна тежест пред участниците, както и неспазване на определените срокове за възстановяване на гаранции за участие. При една от проведените процедури описаните условия и изисквания в документацията за участие поотделно и в своята съвкупност дават предимство и необосновано ограничават участието на лица при възлагането на обществената поръчка. При сключването на част от договорите в нарушение на закона не е прилагана системата на двоен подпис. При обявяване на информация на профила на купувача липсват дати на публикуване на документи, свързани с действия, за извършването на които законът е определил срокове. При последващия контрол това е пречка за установяване на съответствието с изискванията на правната рамка...", пише в доклада.

От доклада става ясно също така, че най-сериозни са забележките на ревизорите към провеждането на обществената поръчка за доставка на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране и предоставянето на услуги по управление на печата в сградата на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III". Стойността й е 368 436.41 лв. без ДДС и в процедурата се е включила само една фирма, която е и определена за победител. Според проверяващите в хода й са поставени няколко условия към кандидатите, които по същество са ограничили възможността в наддаването да се включат повече фирми. Констатацията е, че тези условия "поотделно и в своята съвкупност дават предимство и необосновано ограничават участието на лица при възлагането на обществената поръчка в нарушение на закона".

Решението на ВСС да изпрати материалите от одита в прокуратурата очаквано нажежи страстите сред неговите членове. Калин Калпакчиев в прав текст обяви, че според него това е "наказателна акция срещу Лалов" - заради протестите на съдиите и служителите от Софийския районен съд, на които станахме свидетели малко преди Коледа. След протеста цялото ръководство на съда подаде оставка и тя бе приета от Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във