Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРГОВИЯТА С ДЦК СЕ АКТИВИЗИРА

Три емисии държавни ценни книжа с обща номинална стойност 20 млрд. лв. продаде на първичния пазар Българска народна банка продаде през изминалата седмица. Банките разполагаха със свободни левове по сметките си при Централната банка. А някои участници на пазара дори заложиха на очакванията си за...
Facebook logo
Бъдете с нас и във