Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОФИЯНСКИ НЯМА ЧУВСТВО ЗА ЛИЧНА ВИНА

ИНТЕРЕСЪТ НА СТОЛИЧАНИ ИЗИСКВА ОБЩИНСКА БАНКА ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНА ЧАС ПО-СКОРО, ТВЪРДИ ЛЮБЕН ДИЛОВ-СИН, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН, БЗНС-НС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БАБА, ДЯДО И ВНУЧЕ) В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРЕД В. БАНКЕРЪГ-н Дилов, при какви условия и обстоятелства, според вас, са възможни предсрочни избори за столичен кмет? - Има едно-единствено условие - две трети от общинския съвет да поиска това. Няма никакво значение дали се спазва тримесечен, или някакъв друг срок. Ако искаме да търсим формално основание да предизвикаме избори, то ние вече го имаме. Само броят на заведените дела и разследвания са достатъчно ясен критерий за това, че през следващата година от мандата на г-н Софиянски всяко негово действие ще бъде оправдавано с битката, която той води със съда и прокуратурата. Тоест, през това време той няма да бъде спокоен, обективен и незастрашен. Защото, съгласете се все пак, той е в такава позиция, че може да бъде изнудван от всеки представител на тази система или поне от хора, които в момента са свързани с нея. Така че формални основания за предсрочни избори може да намерим колкото щем. Въпросът обаче е чисто политически. Първо - дали няма да подменим вота на хората, или по-точно казано - на кои хора ще подменим вота. Второ - дали те ще пожелаят политическата формация да представлява две трети от гласовете, както е по закон. Доколкото познавам конфигурацията в момента, година преди парламентарните избори това е невъзможно. Позволете ми един съвсем принципен въпрос. Ако към кмета на Лондон, на Париж или на Ню Йорк бяха повдигнати прокурорски обвинения, подобни на тези към столичния кмет Стефан Софиянски, биха ли си подали оставките, или не?- Аз мога да кажа какъв е принципът, но имайте предвид, че само по себе си обвинението не означава нищо. Съдът е инстанцията, която в крайна сметка решава. Подаването или неподаването на оставка е свързано с чувството за лична вина. Очевидно е, че г-н Софиянски няма такова чувство и затова въпросът ще се решава в съда. Ако го имаше, може би въпросът нямаше да се решава в съда. Какъв е броят на черните кутии, т.е. на столичните общински дружества, чиято дейност остава напълно непрозрачна ?- Не мога да посоча точен брой, но естествено, че ги има. Смисълът на промените в управата им, които днес (четвъртък, 22 юли - б.р.) гласуваме, е да се пуснат представители на абсолютно всички политически формации, и най-вече на опозицията - подчертавам това - в надзорните и контролните органи на дружествата, за да няма друг механизъм освен взаимното следене и взаимният контрол. Мисля, че това е най-ефективната форма за контрол. Искам да подчертая, че според мене районните кметства в момента работят значително по-добре, защото там този принцип се спазва. Те просто не са отделни феодални владения на една или друга политическа формация. Там всички заместник-кметове са шарени и обратни на кмета по политически произход. Много по-трудно е петима човека от различни политически сили да се сдружат срещу обществения интерес, защото има санкции на софийски организации, а и на политическите им централи... Истина е, че самият процес на вземане на решения е по-сложен, по-бавен и по-муден, но пък за сметка на това смятам, че е по-справедлив и по-честен. Поне районните кметства дават основание да смятаме, че този модел е по-добър.Смятате ли, че работата на Общинска банка е прозрачна, или и тя попада в списъка на черните кутии?- Никога нещата в една банка не могат да бъдат напълно прозрачни, защото това не е в характера на такава финансова институция. Но това, което в случая диктува общественият интерес на софиянци, е да вървим колкото е възможно по-бързо към продаване на колкото може по-голям процент от общинския дял. За това има две причини: първо, защото за общината е абсолютно несвойствена дейност да има банка. Понеже това не е нейно занимание, то генерира всякакви съмнения и напрежения. Второ, което е и по-важно, ние сме в неравнопоставено положение, защото ако имаме някакъв приход като дивидент, той не би могъл да се сравнява с ефекта, който бихме могли да имаме от една партнираща банка, която по смисъла на закона може да ни отпуска по-големи кредити. Знаете, че при повече от десет процента собственост в една банка отпускането на заем над определен размер се смята за вътрешен кредит, което е забранено от закона. Това ни поставя в неравностойно положение. И затова винаги съм задавал въпроса какъв е смисълът от съществуването на една банка, а не дали тя работи добре, или зле. Тъкмо по тази причина смятам, че Общинската банка трябва час по-скоро да бъде продадена. Това беше и част от предизборната ни платформа, както и на СДС. Още повече че за седем години през нея са преминали над 5 млрд. лв., банката има кредитен портфейл над 160 млн. лева. За общински инициативи обаче са отпуснати само пет милиона, а внесеният дивидент в общината е едва 700 хил. лева.Откъде, според вас, идва съпротивата срещу продажбата на кредитната институция?- Ами аз не знам дали сега има съпротива. Според мен съпротивата идваше от надзора, който се притесняваше от грубо влизане и взиране в това, какво е ставало или не е ставало в банката. Логично е да се притесняват. Ако аз бях на тяхно място, бих се държал по същия начин, тъй като не бих допускал една финансова институция да бъде предмет на политически интерпретации. Но от друга страна, интересите винаги са разнопосочни и в крайна сметка надделява този, който е по-силен. В случая общественият интерес е по-силен от надзорния интерес на банката и затова смятам, че единственото възможно нещо, което мога да правя, е да го изразявам.Общинска банка беше създадена през април 1996 г. с решение на Столичния общински съвет от 1995-а. Смятате ли, че целта, с която тя бе създадена тогава, остава същата и днес?- Банката беше създадена с цел да бъдат защитени някакви общински пари от процесите, които течаха тогава в банковата сфера като цяло. Ако това е била целта, тя отдавна е изпълнена. Днес обаче финансовият пазар е съвсем различен и като сегмент от него Общинската банка вече е ни риба, ни рак. Затова трябва да решим този въпрос и колкото по-бързо направим това, толкова по-добре. Аз ще пледирам в залата това да стане до края на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във