Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОЦИАЛНИТЕ СЕ СЕТИХА И ЗА МЛАДЕЖИТЕ

Безработните младежи ще бъдат приоритет номер едно в политиката по заетостта на социалното министерство. Особеното отношение към тях е провокирано от факта, че 26.8 % от безработните в страната са на възраст от 18 до 29 години. Причината за този висок процент, според експертите, е, че младите хора не притежават необходимата квалификация, за да са конкурентни на пазара на труда, а голяма част от тях нямат и минимален стаж, за да кандидатстват за длъжности, за които се иска предишен опит. Последните данни на Агенцията по заетостта за април показват, че в бюрата по труда са регистрирани 128 846 безработни лица на възраст до 29 години, като само 8390 от тях са с висше образование.В Министерството на труда и социалната политика сега възлагат големи надежди на проекта Насърчаване на заетостта сред младежите. Бюджетът му е 8 млн. евро, като шест милиона са по програма ФАР, а два милиона са отпуснати от държавната хазна. В рамките на инициативата 5000 безработни до 29 години ще имат възможност за обучение, преквалификация и стажуване, а около 670 работещи ще получат допълнителна квалификация. Проектът е разделен на две части - схема за безвъзмездна помощ Инициативи за младежка заетост и Укрепване на капацитета и сътрудничество на местно равнище.Кампанията за финансиране по схемата Инициативи за младежка заетост вече започна. В конкурса могат да участват общини, неправителствени организации, фирми и синдикатите. За субсидиране на одобрените идеи са осигурени 3.94 млн. евро. Самата схема пък е разделена на шест отделни компонента.По първия компонент Стажуване ще се приемат предложения за стажантски програми за младежи на възраст от 18 до 24 години, със средно образование и без професионална квалификация и трудов стаж. След приключване на стажа им във фирмата работодателят ще е задължен да им осигури платена работа за минимум шест месеца. От кандидатстващите компании ще се изисква да имат опит от поне една година, да докажат, че могат да управляват подобни дейности, и да декларират, че разполагат с достатъчни финансови средства, за да гарантират съществуването си през периода, в който ще бъде изпълняван проектът.Вторият компонент Професионално обучение засяга младежи с основно или средно образование, които поради липса на трудов стаж или квалификация не могат да си намерят постоянна работа. В този случай е необходимо фирмите и неправителствените организации да кандидатстват за финансиране в партньорство с лицензирани дружества за професионално обучение. Съответно те трябва да обучат най-малко 50 души и да осигурят постоянна заетост на минимум 30 на сто от младежите, придобили допълнителни знания и умения. При компонента Субсидирана заетост ще се поемат разходите на работодателите за заплати и ще им се компенсират рисковете, свързани с назначаването на неопитен персонал. Тази мярка ще стимулира фирмите и организациите да взимат на работа за поне половин година безработни на възраст между 19 и 24 години, с професионално образование, но без трудов стаж. Отпусканите средства ще са между 10 и 60 хиляди евро.В рамките на Самостоятелна заетост за младежи се предвижда да бъдат финансирани курсове по предприемачество за хора с професионално или висше образование, както и с професионален опит. Акцентът при тях ще бъде поставен върху придобиването на допълнителни умения за обслужване на клиенти, бизнес планиране, водене на преговори, проучване на пазара... Приоритет ще имат и програми по счетоводство и информационни технологии. По петия компонент Дейности за устройване на работа в България ще бъдат обхванати висококвалифицирани безработни младежи с висше образование, но без опит, които са на възраст 23-29 години. Целта е чрез устройването им на изпитателен срок в различни компании те да придобият способности, които да ги направят по-конкуренти и да ги облекчат при намирането на работа, съответстваща на тяхната квалификация. Достатъчно голям интерес вероятно ще бъде проявен и към Дейности за устройване на работа в чужбина. По тази линия ще бъдат финансирани проекти, които ще позволяват на работодателите да изпратят свои млади специалисти на безплатен стаж, ако наемат на трудов договор безработни на възраст до 29 години. Стажуването зад граница ще е максимум три месеца, а одобрените проекти ща са на стойност от 20 до 100 хил. евро. Стажът ще се провежда в компании в ЕС, Турция и Румъния. Предложенията за финансиране по шестте отделни компонента на схемата за безвъзмездна помощ Инициативи за младежка заетост трябва да бъдат подадени до 26 юли. В изпълнение пък на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта Министерството на труда и социалната политика ще предоставя на работодателите средства за изплащане на трудовото възнаграждение и социалните осигуровки за срок от 12 месеца на всяко наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от бюрата по труда. Същевременно работодателят ще е задължен да сключи трудов договор с младежа за най-малко две години. През 2004 г. е предвидено по тази мярка да бъдат наети 350 души, което ще струва на държавата над 871 хил. лева. През юли ще започне и новата кампания за набиране на служители по програмата Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация. За да се включат в нея, е необходимо кандидатите да са на възраст до 29 години, да са регистрирани в бюрата по труда и да са завършили висше образование по специалността Публична администрация през тази или миналата година. Работните места ще бъдат осигурени от централните ведомства, техните териториални поделения, областни и общински администрации. От началото на тази програма през август 2002-ра по нея са наети 1242 висшисти. За продължението й през тази година са предвидени 2.138 млн. лева.В бюджета на социалното министерство са заделени и 56 хил. лв. за изпълнение на Националната програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите - възпитаници на социалните домове. А за професионалното обучение и социалната адаптация на младите хора, отпаднали от системата на образованието, ще отидат 266 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във