Банкеръ Weekly

Общество и политика

Синдиците се обединиха в асоциация

Мария Шукерова и колегите й от управителния съвет на новата Асоциация на синдиците.

Продажбите на фирмени активи, извършвани от синдиците на обявените в несъстоятелност предприятия, ще влязат в единен електронен регистър. По този начин всеки, проявяващ интерес към тези продажби, ще има достъп до пълната информация за тях на адрес: http://syndic.bg/

Това е една от първите инициативи на новоучредената Асоциация на синдиците. Тя съществува от януари и неин председател е Мария Шукерова. Целта на новата организация е, от една страна, да бъде в помощ на членовете си и да работи за издигане престижа на професията, а от друга, да си сътрудничи с държавата при изработването на законодателството, което засяга тежката материя на фирмената несъстоятелност.

Точно некачественото законодателство се оказа основният проблем, който синдиците очертаха на 9 февруари, когато бе официално оповестено създаването на тяхната асоциация. Те негодуват от факта, че направените в навечерието на Нова година сериозни поправки в Търговския закон, и то точно в частта му, която е свързана с фирмените фалити, въобще не са били съгласувани с тях. И не крият, че имат опасения как ще заработи новото производство по стабилизация на търговците. Намеренията им са да лобират за по-добра законова регулация на собствената им професия и да изготвят Етичен кодекс, който да очертае морално-етичните правила при упражняването на правомощията им.

У нас има около 250 вписани синдици, а образуваните срещу търговци производства по несъстоятелност се изброяват в хиляди. Проблемът обаче не е в бройката на фалиралите фирми. Просто съдът все по-често спира делата срещу търговците едновременно с обявяването им в несъстоятелност, защото компаниите са източени и нямат никакви активи, с парите от които да може да се разплатят с кредиторите си. В България кредиторите могат да разчитат да си върнат около 30% от задълженията, докато в света този процент е три пъти по-висок. А предприятията, които получават "втори шанс" и минават през оздравително производство, което ги стабилизира и изправя на крака, се броят на пръсти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във