Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВАТА ДЯСНА СИЛА В ПАРЛАМЕНТА

Председателят на ДСБ Иван Костов пред в.БАНКЕРЪГ-н Костов, защо ДСБ предложи на избирателите Договор за силна България?- През последните години думите и обещанията на политиците се обезцениха. Преди четири години г-н Сакскобургготски обеща бързо и несимволично нарастване на доходите само след 800 дни, а след това обясни, че не бил казал това. Същото се случи преди това с обещанията на БСП. Чрез Договора Демократи за силна България искат да установят честни отношения с гражданите. Предлагаме нашите обещания в писмен договор, за да има всеки избирател поетите от нас ангажименти. Да следи как ги изпълняваме. Да оценява дали с действията си не се отклоняваме от тях. С какво договорът е по-различен от предизборните обещания на другите политически сили?- Договорът е само една страница, но това не му пречи да бъде смел документ, защото не плаща данък на никакви коалиционни компромиси. ДСБ казваме съвсем ясно какво ще правим в следващия парламент, какви позиции ще отстояваме, за какво сме, срещу кого и срещу какво сме. Казваме например, че няма давност за престъпленията на комунистическия режим, че сме срещу реабилитацията му, срещу присъствието на репресивния апарат в обществения ни живот. Но казваме също, че ще направим всичко възможно да върнем на държавата незаконно придобитите от г-н Сакскобургготски имоти. Нито една политическа сила в България досега не е встъпвала в толкова честни отношения с избирателите. Това е връщане към почтеността в политиката.Реална и изпълнима ли е икономическата програма на ДСБ за бърз икономически растеж и бързо нарастване на доходите?- Очевидно е реална, ако съдим по обещанията на останалите. За разлика от тях ние знаем как да постигнем по-бърз икономически растеж. Начинът, който предлагаме, е проверен и винаги е давал резултат. Залагаме на стимулирането на инвестициите и особено на частните, защото те динамизират икономиката по най-добрия възможен начин. Като развиват технологиите, повишават качеството на стоките и услугите и водят до увеличаване на заплатите. В името на стимулирането на частните инвестиции и разширяването на пазара предлагаме държавата да намали бюджетните си приходи от сегашните над 41 на сто на до 35 на сто. Преотстъпването на доходи от държавата на предприемачите е единственият начин да се преодолеят голямото технологично изоставане, ниската конкурентоспособност на българската икономика и липсата на мотивация за развитие на професионализма на заетите. Какво е най-важното за постигане на стабилен икономически растеж от 7-8% годишно?- Такъв растеж е възможен, първо, чрез намаляване дела на държавата и увеличаване на преотстъпените доходи на предприемачите и другите данъкоплатци. Доходите ще нарастват от увеличаване на ефективността на производството. Когато ефективността расте по-бързо, повишаването на заплатите е сигурно. Когато имаме висока производителност, нискоквалифицираната и евтина работна ръка не се търси. Вместо това наетите служители се стремят да увеличават своята квалификация и професионализъм. Второ, нарастването на заплащането дава възможност за диференциация на заплатите между различните категории заети, а това пък ги мотивира да се конкурират за по-високи позиции. Всичко това създава най-важната предпоставка за развитие на производства с висока добавена стойност и преориентира предприемачите към сектори, където не могат да бъдат конкурирани от производители с евтина работна ръка.Третият двигател за бърз икономически растеж е пълното усвояване на предприсъединителните фондове и на другите финансови инструменти на ЕС. Сегашното правителство усвои по-малко от 8 на сто от предприсъединителните фондове без САПАРД. Така България загуби над 2 млрд. лева, които можеха да динамизират българската икономика. До приемането ни в ЕС ще загубим почти всички неусвоени досега средства от предприсъединителните фондове. Тези пари трябваше да подпомогнат изграждането на жизненоважната за българската икономика инфраструктура. В първите три години след приемането ни ЕС ще даде възможност България да използва над 1.6 млрд. лв. годишно. Те се разпределят в пропорция 60:40 между транспортната инфраструктура и опазването на околната среда. Сегашното правителство изпусна възможността да бъдат усвоени тези средства. Най-лошата новина е по отношение на инфраструктурата - нямаме готови нови проекти, с които да кандидатстваме за финансиране пред ЕС. Една политика за стимулиране на бърз икономически растеж трябва бързо да реши тези проблеми. Преди всичко за това са необходими решителност и компетентност.Какви конкретни мерки ще предприеме ДСБ, за да се изпълнят и останалите числа, заложени в предизборната програма (600 лв. средна работна заплата и средна пенсия от 300 лв. намаляване на осигурителната тежест с 15% и т.н.? - Когато ефективността расте по-бързо от БВП, повишаването на заплатите е неизбежно. Когато имаме висока производителност, нискоквалифицираната и евтина работна ръка не се търси. ДСБ предлагат намаление на дела на държавните приходи чрез намаление на данъчноосигурителната тежест общо с 15 пункта и на ДДС от 20 на 18 на сто. Така у работодателите и заетите ще останат 2.1 млрд. лв., изчислени спрямо бюджет 2005. До 2009 г. средствата, които държавата преотстъпва на данъкоплатеца, ще бъдат 11.5 млрд. лева. Това ще ускори мощно темповете на икономическо развитие на страната. Програмите на партиите си приличат доста в икономическата част като цифри и като приоритети. С какво тази на ДСБ е по-различна?- ДСБ е единствената алтернатива на политическия хаос и безпринципност, която наложи Симеон Сакскобургготски. Демократи за силна България се отличават със смелост, решителност и компетентност, каквито останалите партии не притежават. Ние стоим зад всяка своя дума и гарантираме, че ще изпълним всяко свое обещание - защото знаем как може да се постигне и сме доказали, че можем да го направим. Казахте, че ангажиментите, които премиерът Симеон Сакскобургготски пое към ЕС, залагат мини за следващото правителство. Какви са опасностите пред бъдещия кабинет и какви ще бъдат последствията за българските данкъплатци?- Управлението на Сакскобургготски спря развитието на страната и забави България с четири години. Днес България все още не е изпълнила Копенхагенските критерии, според които икономиката ни трябва да бъде не само пазарна, но и конкурентоспособна. Българските фирми не са готови да издържат на конкуренцията на високотехнологичното европейско производство, нито на конкуренцията на китайските и азиатските производители, разчитащи на евтина работна ръка. От друга страна, България не е привлекателна за инвестиции заради лошата си инфраструктура. Правителството на Сакскобургготски е поело ангажимент пред ЕС да изпълним амбициозна програма за развитието на инфрастурктурата. Трябва да се изградят пътища, водоснабдяване, канализация, депа за събиране на отпадъци, пречиствателни станции за води. Всичко това изисква огромни ресурси. Нашето правителство беше подготвило Национална програма за развитие, от която сегашният кабинет не изпълни нищо. При наличието на бюджетни излишъци и на европейски предприсъединителни фондове значителна част от Националната програма за развитие можеше да бъде реализирана. Сегашните управляващи не успяха или не пожелаха да разберат, че самото изграждане на инфраструктура е фактор за бърз икономически растеж. При това растеж, който непрекъснато връща на вътрешния пазар европейските и нашите пари. Сега ние ще трябва да изградим тези проекти за много по-кратки срокове и финансирането им ще се отрази много по-тежко на държавата.Реални ли са 4.5%, които социолозите отреждат на ДСБ на парламентарните избори през юни?- ДСБ ще бъдат първата дясна политическа партия в следващия парламент.Ако ДСБ е в опозиция в следващото Народно събрание, какви възможности ще търси да бъде реален коректив на управляващите?- Не искам да коментирам тази хопитеза. Ние сме пред избори и гласоподавателите ще кажат какво управление искат за България. ДСБ е единствената истинска и автентична политическа формация срещу БСП, Сакскобургготски и Доган. На практика това са различни лица на един и същи субект - българската олигархия, създадена през последните 15 години от бившите комунистически кадри и от генералите от репресивните служби на тоталитарната държава. Ако това е волята на избирателите Демократи за силна България ще останат категорична опозиция на такова управление, което размива границите на политическата отговорност и превръща политиката в параван за задоволяване на користни и вредни за развитието на България интереси. Какви са възможностите да бъдат ревизирани договорите на сегашното правителство, които според вас ощетяват страната ни?- Специално в концесията за автомагистрала Тракия изобщо не са защитени държавните интереси. Категорично не са спазени директивите и правилата на ЕС и са нарушени много български закони, включително и решението на Конституционния съд относно приложението на параграф 3 б от Закона за концесиите. Затова, ако новото правителство е решително, трябва да поеме тежката отговорност да развали този договор и да изпълни договора с Европейската инвестиционна банка, за да предпази поколения данъкоплатци от задължения и освободи следващите правителства от този ангажимент. Много се говори напоследък, че следващото правителство на България трябва да бъде коалиционно. Колективна ли трябва да бъде отговорността за управлението през следващия мандат?- Само от волята на избирателите зависи какво правителство ще управлява България през следващите години. Гласоподавателите сами ще посочат с вота си какво правителство искат. Каквото и да е то обаче, за да е полезно за развитието на страната ни, задължително трябва да има много политическа смелост, за да наложи върховенство на закона и да извърши съдебната реформа. Да има решителна воля да поведе война с престъпността, да изгради силни институции и да завърши реформите в здравеопазването и в образованието. Следващото правителство непременно трябва да притежава нужната компетентност, за да се справи с огромните предизвикателства, които членството в ЕС поставя пред държавата ни. С една дума - България се нуждае от силно и компетентно управление. Капацитет да осигури такова управление има само партия Демократи за силна България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във