Банкеръ Weekly

Общество и политика

РУМЪНИЯ ИЗЧИСЛИ ЦЕНАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО

Румъния може и да не е приключила още преговорите с Европейския съюз, но поне вече е наясно колко ще й струва присъединяването през 2007 година. Анализът на очакваните финансови трансфери между Брюксел и Букурещ в първите три години от пълноправното членство на страната е изготвен от експерти на румънския Европейски институт. Подготовката на документа бе финансирана със средства на Еврокомисията в рамките на проекта ПАИС 2. Според изчисленията на анализаторите Румъния ще похарчи около 5.6 млрд. евро в периода 2007-2009 г. под формата на вноски в единната европейска каса и членски внос в различните програми на общността. За целта тя ще заделя годишно по 1.14% от националния си БВП. Авторите на доклада са изчислили, че средствата, които ЕС предстои да налее в румънската икономика за същото време, възлизат на 8.8 млрд. евро. Така в началото на своето членство Румъния ще е в ролята на нетен бенефициент (т. е. ще получава повече пари, отколкото ще внася). Сумата от 8.8 млрд. евро обаче изглежда доста завишена. Съдейки по представената финансова рамка на Европейската комисия за България и Румъния, общо за двете страни са предвидени 15.4 млрд. евро за 2007-2009 година. Реално обаче до края на 2009-а от тях ще бъдат изплатени едва 9 млрд. евро. На България се падат 4.245 милиарда, следователно Румъния не може да разчита на повече от 5 милиарда.В изследването на румънския институт се посочва, че областите, които ще погълнат най-много пари за достигането на европейските стандарти, са екологията и транспортът. За опазването на околната среда северната ни съседка ще изразходва 29.5 млрд. евро в периода 2004-2021 година. Това финансово бреме е разпределено между бюджета (20%), еврофондовете (30%), представителите на бизнеса и други източници (50%). Само за сравнение - България предвижда да инвестира общо 9 млрд. евро за изпълнение на поетите ангажименти по главата Околна среда. Седемдесет на сто от тях ще бъдат осигурени по линия на програмата ИСПА и структурните фондове на Европейския съюз.За инфраструктура през следващите две години и половина румънците ще похарчат 18.3 млрд. евро. Експертите на Европейския институт са изчислили също така, че за времето от 2007-а до 2015 г. страната ще се нуждае от допълнителни 10.6 млрд. евро за строителство на нови пътища. Написването на доклад за разходите на румънците по присъединяването бе приветствано от ръководителя на Делегацията на Европейската комисия в Букурещ Джонатан Шийл. Плащанията, които трябва да направи държавата кандидат, може и да изглеждат внушителни, изтъкна той, но не бива да се забравя, че в тях са включени и цената по преструктурирането на икономиката, модернизацията на държавната администрация и реформата в съдебната система. Нещо, което звучи твърде познато и за нас, българите.Разработката на румънския институт не се ограничава единствено с финансовите разчети, а набелязва и някои от слабостите, които е необходимо да бъдат преодолени. На сериозна критика е подложено например румънското законодателство в областта на търговската несъстоятелност. Като нетърпяща отлагане задача е посочена и модернизацията на фермите и уедряването на земеделските земи. Сериозно внимание е обърнато на политиката на правителството за предоставяне на държавна помощ на закъсали неприватизирани предприятия, което противоречи с правилата на Брюксел за свободната конкуренция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във