Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПУБЛИКАТА ДАРИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ДВЕГОДИШНИТЕ ЛИХВОНОСНИ ОБЛИГАЦИИ

Осемнадесет финансови институции, притежаващи статут на първични дилъри на ДЦК, пожелаха да участват в аукциона за тримесечни съкровищни бонове, проведен от БНБ на 08.12.1997 година. В сравнение с броя на участниците в предишни аукциони интересът на публиката към краткосрочната емисия може да се...
Facebook logo
Бъдете с нас и във