Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОВЕРКИТЕ НА ЕС - НАЙ-ВИСШАТА ФОРМА НА ДОВЕРИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Кошмарното лято за българската администрация, подложена на цели 27 партньорски проверки от страна на Европейския съюз, ще приключи в началото на септември. За тогава са насрочени последните две мисии от евроексперти, които ще проверят състоянието на въздушния транспорт, както и готовността ни за взаимно признаване на дипломите на медицинските работници, издадени в България и в държавите от общността. Все пак чиновниците ни вече могат да поемат глътка въздух, тъй като най-тежките инспекции са зад гърба им.Огънят, на който втори месец се пържат държавните служители (бел.а. - първите проверки в сектора на околната среда и съдебната система бяха в края на юни), бе подпален от т. нар. мониторингова клауза. Тя фигурира в споразумението между България и Европейската комисия, с което бе отбелязано техническото приключване на преговорите. И въпреки упорито налаганото в пресата схващанече въпросните 27 инспекции напълно се покриват тематично с познатите ни преговорни глави, истината е малко по-различна. Експерти от дирекцията Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции към Министерския съвет съобщиха за в. БАНКЕРЪ, че проверките са само в проблемните сектори. Тринайсет от общо 25-те приключили до този момент мисии например са по глава Земеделие. Което донякъде е логично, като се има предвид, че този раздел е един от най-обемистите. Специалистите от Евросъюза са проявили особен интерес към готовността на администрацията ни да упражнява качествен контрол върху пазара на хранителни продукти, вина, фуражи и други. Специално внимание е било отделено и на спазването на хигиенните норми в българските ферми и кланици, както и на хуманното отношение към животните. Другата заблуда, която битува по страниците на вестниците, а и в изявленията на някои български официални лица, е, че споменатите партньорски проверки се провеждат от Европейската комисия. В действителност комисията само ги финансира. Инспекторите обаче се посочват от правителствата на държавите членки, а написаните от тях доклади, с които приключва всяка една от мисиите им, не ангажират пряко комисарите в Брюксел. Това в никакъв случай не означава, че по стара балканска традиция можем да шикалкавим и да не се съобразим с отправените препоръки. Така или иначе, експертните анализи ще бъдат депозирани в началото на септември в генерална дирекция Разширяване на Европейската комисия и ще послужат като база при подготовката на редовния доклад за напредъка на БългарияПо предварителна информация важният за еврочленството ни документ ще бъде публикуван на 6 октомври. Очаква се в него екипът Проди, чийто мандат приключва няколко седмици по-късно, да препоръча на държавните и правителствените ръководители на 25-те да вземат политическо решение за обявяването на края на преговорите с нашата страна и Румъния. В стратегическия документ, който ще съпътства доклада, пък ще бъде отбелязано каква ще е бъдещата форма на контрол, упражняван от Брюксел, за изпълнение на поетите ангажименти. Оптимистичният за нас сценарий е това да става чрез размяна на информация и попълване на детайлизирани въпросници. Той е възможен, ако оценката за България като цяло е положителна. Вторият вариант е да продължи практиката на провеждане на партньорски проверки.Преобладаващото мнение сред българските институции, пряко ангажирани с подготовката на доклада на комисарите, е, че ключовата фраза в него ще се отнася до способността на икономиката ни да издържи след 2007 г. на конкурентния натиск на единния вътрешен пазар. Много е вероятно сегашният състав на Еврокомисията, който сдава щафетата през ноември, да направи реверанс към нашата държава и да прогнозира, че тя ще е в състояние да се справи с предизвикателството. При това положение ще отпадне дори и теоретично опасността членството ни да бъде отложено за 2008-а. Да не забравяме, че такъв негативен развой също не се изключва в споменатата вече мониторингова клауза.Другият важен момент в октомврийския доклад ще е оценката за състоянието на бизнес климата у насПравителствени служители, участвали в летните партньорски проверки, изтъкват, че най-често задаваните от експертите на ЕС въпроси са били свързани с тази тема. Пратениците на страните членки са искали да установят какъв е реалният ефект върху компаниите от прилагането на правителствената програма за ограничаване на административното регулиране. През май 2002 Министерският съвет прие програма за премахването или облекчаването на общо 192 лизензионни и регистрационни режима. По данни на икономическото министерство около 74% от тях вече не се прилагат. Независимо от това, според публикувано в началото на юни тази години представително проучване на социологическата агенция Витоша Рисърч, близо две трети от анкетираните фирми не са почувствали промяна в бизнес средата. С доста голяма доза сигурност може да се каже, че правителството ще бъде похвалено за водената от него фискална политика, както и за постигнатата договореност за двегодишно предпазно споразумение с Международния валутен фонд. А критиките за задълбочаващото се отрицателно търговско салдо и нарастването на дефицита по текущата сметка на платежния ни баланс едва ли ще изненадат някого в България. Интересно, какво ще е заключението на комисарите за препоръчаното ни съкращаване на сроковете за регистрация в съда на новоучредените търговски дружества, за ликвидация на вече преустановилите дейност, както и за обявяване в несъстоятелност на неплатежоспособните фирми. Във всички досегашни доклади оценката им по този показател бе отрицателна. Последните ни постижения в икономическата сфера ще бъдат представени в Европейската комисия от министър Меглена Кунева при предстоящото й посещение в Брюксел на 2 септември. Това обаче няма как да стане с напредъка ни по въвеждането на европейското законодателство у нас. Причината е, че визитата на министър Кунева изпреварва началото на есенната сесия на Народното събрание, когато са предвидени редица стъпки в тази насока. А друга възможност за предоставянето на допълнителна информация по подготовката на доклада страната ни няма да има.Все пакчервени точки за кандидатурата ниби трябвало да донесе обнародваният неотдавна Закон за здравето, измененията в Закона за малките и средните предприятия и в Закона за противообществените прояви на непълнолетните и малолетните. В актива ни, изглежда, ще бъдат включени и корекциите в Закона за държавния служител. Същевременно едва ли ще се разминем с критиките, че българският парламент не намери време да изкове докрай текстовете на Закона за генетично модифицираните организми. Сред другите прегрешения, които ще бъдат напомнени от комисарите, са неспазването на срока за избор на омбудсман, както и излъчването на състава на комисията срещу дискриминацията.По думите на Зинаида Велева, директор на евроинтеграционната дирекция към Министерския съвет, въведената електронна система, която да следи изпълнението на ангажиментите на отделните ведомства по преговорния процес, е оказала мобилизиращ ефект. Новият софтуер позволява във всеки момент да се изготви подробна справка за министерствата, които закъсняват. Така администрацията ни, независимо от критиките за липсата на капацитет, като че ли започва бавно и полека да навлиза в европейски работен режим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във