Банкеръ Daily

Общество и политика

Проекти за 1,7 млн.лева ще вдигнат качеството на социалните услуги

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ одобри за финансиране 68 проекта за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги. От одобрените проектни предложения, чиято обща стойност възлиза на 1 733 942  лв., 58 са на общински администрации и 10 на доставчици на социални услуги.

Проектите целят изграждането на центрове и комплекси за предоставяне на социални услуги в общността, подобряване условията на живот на хората, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и подобряване на материалната база на помещения, в които се предоставят социални услуги. Сред целите на одобрените проектни предложения са и закупуването на оборудване и обзавеждане, както и извършване на по-малък обем ремонтни дейности, които не попадат в друг вид донорски програми.

Одобрени са 21 проектни предложения за предоставяне на социални услуги и за организиране и провеждане на мероприятия, насочени към потребители на социални услуги на стойност 328 765 лв. Финансираните проекти са за разкриване и развитие на иновативни социални услуги в общността. Бенефициентите са предимно деца  и възрастни хора с увреждания, жени и деца претърпели насилие, деца в риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във