Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИ НАС НЯМА ДА ИМА АПАРАТНИ ИНТРИГАНТИ

Партията на Иван Костов се учредява на 29-30 май, обяви Димитър Абаджиев, заместник-председател на ПГ на ОДС, пред в.БАНКЕРЪГ-н Абаджиев, първият вариант на устава на новата партия вече е готов. Това означава ли, че подготовката за учредяването е навлязла в последната си фаза?- В момента вече се избират инициативни съвети във всички областни центрове и в много общини на България. Провеждат се много срещи из цялата страна и хората, които участват активно в тях, непрекъснато представят нови идеи за правилата и програмата, върху която трябва да бъде организирана партията. Откакто аз самият съм участник в политиката, не съм виждал толкова активен диалог между политици и граждани, в резултат на който да се раждат толкова много и добри идеи. Това ме прави оптимист и не спирам да се изненадвам приятно от активността на хората в този диалог. Прави впечатление, че във въпросните инициативни съвети влизат много бивши членове на СДС...- Напротив, твърде малко са. Даже има упреци, че са малко политиците, които влизат в инициативните съвети. Но идеята е да има сплитане на гражданското общество с политическата организация и заради това навсякъде не повече от една пета от инициативните съвети са бивши политици. Те са главно членове на СДС, защото ние сме били част от СДС и сме носители на идеята, заради която сме били в тази партия. Аз мисля, че твърде много хора, които досега не са се ангажирали с политика, сега се включват в работата на новата партия. Приятно е да виждаш, хора, които досега не са участвали в политиката, изведнъж да проявяват такава активност. Преди седмица бяхме във Велико Търново. От деветчленния инициативен съвет, който беше избран там, само двама са досегашни политици.Каква ще е съдбата на инициативните съвети след учредяването? Те ще влязат ли в местните ръководства? - Тъй като те стават инициатори на място, по право съставите на инициативните съвети ще бъдат учредители на партията. Те ще са хората, които ще поканят и други учредители от всяка община. Но изборът на инициативен съвет по никакъв начин не трябва да се свързва с избора на ръководство. Аз се надявам една част от тези съвети да продължи да се занимава активно с политика и след учредяването. Но има и такива хора, които сега желаят просто да помогнат, а после да останат само членове или симпатизанти на новата партия. Те нямат желание да заемат водещи позиции в политическата структура. Това обикновено са хора, които са активни в други сфери - наука, бизнес, преподаватели, медици... Навсякъде ще бъде различно, защото всеки сам ще решава как да продължи участието си в партията. Впрочем, дори и някой да желае да стане политик, ще трябва да бъде избран и одобрен от останалите.Кога ще бъде учредяването на партията?- Най-вероятната дата е 29-30 май. Уставът ви вече е почти готов. Има ли механизми, които да гарантират, че партията няма да се превърне в лидерска структура? - Самият устав е гарант за това. Той е съвсем различен от правилниците на всички партии у нас. Много е отворен, демократичен, предполага създаването на хоризонтална структура. Дори аз самият не знам по какъв начин този устав ще заработи в българските условия. Той наистина прави много голяма крачка напред към демократизирането на партиите в страната ни. Какви са страховете ви?- Аз нямам страхове, но ще бъда приятно изненадан, ако той успее да заработи. Просто защото съзнавам, че той е революция за българските партии.В какво се състои тази революция?- Поне в няколко неща. На първо място, няма да има местни организации, които да вземат решения във формирането на партийния апарат. Ще има доброволни местни структури. Имам предвид, че няма да го има това, което в СДС се наричаше местни клубове. Нашият устав не предвижда такива структури в партията. Дава се възможност на хората да се сдружават по интереси или по места, но само за да дискутират интересуващи ги проблеми. Те няма да могат да решава въпроси с избор на ръководства, нито ще могат да влияят върху такива избори. Нашият опит в СДС ни показа, че апаратните игри се извършват основно чрез местните клубове. Основната единица на новата партия ще бъдат общинските организации. Отношението към самата партия ще бъде съвсем свободно. Всеки, който симпатизира на организацията, има три възможности: да гласува, без да се афишира, да симпатизира, като пожелае да бъде регистриран като симпатизант, и доброволно да помага. Това е формулата, позната в САЩ. Какъв е ангажиментът, който поемат регистрираните симпатизанти?- Няма ангажименти. Те са в сърцето му. Свързани са с личната му мотивация. Ако той иска, може да помага в определени моменти, ако прецени, че не може - нищо не му налага да го прави. Третият, вече ангажиращият вариант, е членството в партията. Целият този модел е съвсем нов и необичаен за България. Няма да има областни организации, а ще има регионални предизборни щабове.Те ще координират работата само по време на избори. Всъщност областните ръководства в СДС през останалото време играят единствено роля на апаратни интриганти, които определят кой да участва в НС. Изборът на председател на партията ще се извършва от Национално събрание.Как ще се излъчват делегатите на НС?- От всички общински организации. Но броят им за всяка структура ще зависи не от броя на членовете, а от получените резултати на последните избори. Всъщност това е единствено истинският показател за работата на всяка структура, а не, както беше в СДС, да се създават неработещи, кухи, йерархични образувания. Всичко това гарантира, че партията не само няма да е лидерска, но като правила ще бъде най-демократичната в България. Ние ще сме първата политическа структура, която ще има свой омбудсман.На какво ниво ще има омбудсман?- И на национално, и на областно. Ще има и вътрешнопартиен арбитраж, който обаче ще работи по много по-ясни правила, а не като Контролния съвет на СДС. Той наистина ще играе ролята на вътрешен съд. Спорещите страни ще се явяват лично и ще защитават позициите си като в истински съд. Контролният съвет от членове на партията ли ще е, или от симпатизанти?- Може да има и симпатизанти, и членове. Но при всички случаи ще бъде независим от ръководството на партията и то няма да може да влияе върху вземането на решенията. Всичко това ми позволява и като юрист да кажа, че в този устав има революционни идеи. Но трябва да видим как ще работи. Как ще е организирана централната власт?- Няма да има разлика от начина, по който е организирана работата на ръководствата на другите партии. Лидерът ли ще посочва екипа си, или Националното събрание ще избира членовете на оперативното ръководство?- Има предложения и за двата варианта. Не зная кой ще бъде избран. Говореше се, че ще бъде разделено административното и политическото ръководство, както е ССД. Така ли ще бъде и при вас?- Не. В ССД това е направено само за да се заобиколи забраната от закона кметът да оглавява партия.В нашата партия ще има председател и длъжност, подобна на тази на главния секретар в СДС например. Не зная точно как ще се казва.Въпреки че все още няма партия, парламентарната група на ОДС защитава определени политически позиции. Още преди година Иван Костов изрази някои сериозни опасения във връзка с влизането на България в антииракската коалиция. Вашата група продължава ли да има съмнения по този въпрос?- Времето показа колко беше важно да се направи по-сериозен анализ още по времето, когато заявихме, че ще участваме в тази коалиция. А не да приемем просто едно решение, че изпращаме един батальон в Кербала. Трябваше да се приеме цялостна стратегия, която на основата на меморандума на междусъюзническите сили да регламентира много ясно правата и задълженията на правителството, възможностите му да поставя искания за повече гаранции. Костов говореше точно за това. Той предупреди за рисковете и след инцидента през декември. Тогава ние поискахме не само изслушване на премиера, но и сериозен анализ, който да уточни има ли необходимост от промяна на мандата на българските бойци в Ирак. Това не беше направено. Сега вече стана ясно колко е важно България да има по-цялостна политика за участието ни в Кербала, защото от това ще зависи и отношението към нашето членство в НАТО.В ОДС съгласни ли сте с мнението на Костов, че президентът е прав, искайки промяна в мандата на българската мисия в Ирак?- Нямаме политическо решение по този въпрос, но мисля, че е нормално президентът да поиска такава дискусия, тъй като управляващите бяха неоправдано пасивни в този важен момент. Дали ще се стигне до решение за промяна не зная, но подкрепяме инициативата парламентът най-после да изготви цялостна стратегия по проблема.Налага ли се свикване на ВНС и приемането на сериозни промени в конституцията?- Свикването на ВНС е само механизъм за предприемане на важни промени в основния закон. Затова най-важно е първо да се очертае кръгът от промени в конституцията, и то не само във връзка с ЕС и НАТО, а във връзка с цялостното подобряване на политическата система, а оттам и на обществения климат в страната. Едва след като се стигне до съгласие по тези въпроси, може да се говори за свикване на ВНС. Нашите идеи са разработени още преди две години. Става въпрос за 24-те предложения на СДС, които могат да променят България. По ирония на съдбата в основата на този проект бяха предимно хора, които сега са в ОДС. Надежда Михайлова продължава да стои зад тези предложения...- Това е похвално.Но означава ли, че сте единомишленици със СДС в това отношение?- Не бих казал. Не искам да правя такива изводи. Тези идеи сме ги изработвали заедно. Това са идеите на каузата, която заедно сме следвали, ако продължим да ги следваме заедно - в това няма нищо лошо. Всъщност кое е най-непреодолимото ви различие със СДС?- За мен СДС има съвсем друго значение. Това е каузата, заради която съм влязъл преди години в политиката. А сегашното СДС е нещо съвсем различно. Това е партията на Никола Николов, на отделни личности, но не е СДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във