Банкеръ Daily

Общество и политика

Президентът сезира Конституционния съд за разпоредби от АПК

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за  изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Миналата седмица парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Административнопроцесуалния кодекс. Измененията бяха приети отново със 146 гласа "за" и 69 "против".

"Законността не е услуга, която правовата държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване", смята Радев.

В мотивите се посочва, че правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

"С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се превръща в изключение. Поради това изменията в Кодекса, въвеждащи принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на Върховния административен съд като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на посочените международни договори", пише президентът.

Президентът оспорва въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела. Тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие. Поради това според него те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във