Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ В РОЛЯТА НА ЛОБИСТ

През миналата седмица президентът Първанов събра група учени и общественици и инициира създаването на движение Българска памет. На пръв поглед намерението е необходимо и благородно, защото има за основна цел разкриването, съхраняването, опазването и експонирането на културно-историческото ни наследство. Г-н Първанов е историк и не може да му се отрече и чисто професионалният интерес, допълнително стимулиран от сензационните археологически открития през лятото и последвалите ги шумни скандали. В експозето си той засегна и въпроса за съществуващите частни сбирки от антични произведения, чието решаване той вижда в две плоскости - конфискация на придобитото или легализацията му в частни музеи. И акцентира своето предпочитание върху втората възможност. Идеята се превърна в тема на порой от медийни коментарии, точно очертали разположението на силите и играчите в тях.Президентът Първанов е държавник и изказването му бе адекватно на поста му - открояване на проблема в неговата цялост и отделяне на най-болезнения за обществото детайл. Но той не успя да долови тънкия ход на част от своите съветници - общата загриженост сякаш отстъпи на детайла, който стана център на събирането и превърна темата за незаконно придобитите колекции в своеобразна лобистка акция. А президентът - в лобист. ВПрочем, амнистирането, по израза на г-н Първанов, е само част от проблема, макари най-спорна. Другата част прозвуча в медийния послеслов от няколко музейни директори - Васил Николов (Националния археологически музей), Костадин Кисьов (Археологическия музей в Пловдив) и др. Те основателно наблягат на факта, че незаконното придобиване и притежаване на богати антични колекции оттук нататък трябва да бъде ограничено. Защото у нас няма регламентиран законово пазар на такива произведения. И защото легализирането на частните музеи при липса на пазар ще окуражи практиката да се купува под тезгяха, да се стимулират иманярите, да се работи на тъмно. Най-краен в мнението си е пловдивският директор Костадин Кисьов, който категорично твърди - сбирките трябва да бъдат конфискувани, както е в Гърция и както е впрочем според българската конституция. Това е спорен изход - преди доста години той бе приложен и се превърна в откровено изнудване. Тогава някои колекционери бяха задължени насилствено да дарят част от сбирките си за общонародно ползване и те, под страх от възбуждане на дело за служебни и финансови злоупотреби, обогатиха музеите в Плевен и Сливен. Тъкмо тези хора сега са ядрото на движението Българска памет, което президентът, не може да не знае. Те са в правото си да търсят закрила и лоби за защита на интересите си. Държавният глава обаче трябва да реши дали точно той да застане начело на това лоби...

Facebook logo
Бъдете с нас и във