Банкеръ Weekly

Общество и политика

"Порязаха" юрисконсултите и арбитражите

Мая Манолова

За по-малко от час на 12 януари депутатите приеха на второ четене две изключително важни изменения в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), които на практика засягат всички. С едното бяха драстично ограничени случаите, в които занапред ще може да се използват "услугите" на частните арбитражни съдилища. А с другото бяха  "орязани" размерите на юрисконсултските възнаграждения, които гражданите плащат като разноски, когато загубят съдебните си дела срещу фирми монополисти или държавни организации. Очаква се промените да бъдат публикувани в "Държавен вестник" следващата седмица и едва тогава ще влязат в сила.

Оттук нататък всеки гражданин, който получи призовка от арбитражен съд, спокойно може да я хвърли в кошчето, обяви след гласуването омбудсманът Мая Манолова. Голяма част от текстовете, които депутатите приеха, всъщност бяха по нейно предложение. Измененията са в три норматива: в ГПК, в Закона за международния търговски арбитраж и в Закона за защита на потребителите.

Занапред споровете с потребители няма да подлежат на разглеждане от арбитражните съдилища - те стават неарбитрируеми. Като в понятието "потребител" обаче ще се влага само смисълът, записан в Закона за защита на потребителите: физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Така извън обхвата на своеобразната "защита срещу арбитражите" остават всички търговци, както и т. нар. свободни професии - нотариуси, адвокати, художници, архитекти и други.

В Закона за защита на потребителите изрично бе записано също така, че всяка клауза в договор между търговец и потребител, по която страните възлагат решаването му от арбитражен съд, е недействителна. А с промените в Закона за международния търговски арбитраж се въведе ново основание за отмяна на решенията на арбитражните съдилища:  нищожност поради това, че спорът не е подлежал на разглеждане пред тях. Така че висящите в момента производства би трябвало да бъдат прекратени.

Определени бяха и изисквания към арбитрите, каквито досега нямаше. Ще е необходимо те да имат висше образование и 8 години трудов стаж, да са неосъждани и да "притежават високи морални качества". За първи път в закона са предвидени и глоби за арбитри, нарушаващи правилата. А контролът върху дейността на арбитражните съдилища беше възложен на министъра на правосъдието.  

Друга важна промяна е свързана с подсъдността при издаването на изпълнителните листи по арбитражни решения -  те вече ще се издават не само от Софийския градски съд, а от всеки окръжен съд в страната, според адреса на длъжника. Съдът обаче ще може и да откаже издаването на изпълнителен лист по арбитражно решение, ако прецени, че то е нищожно.

Депутатът от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов пък успя да се "пребори"с  юрисконсултските възнаграждения. По негово предложение бе решено за защита от юрисконсулт да се плаща в много по-ниски размери. Точният текст на новата норма гласи, че "размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл.37 от Закона за правната помощ". По думите на Мая Манолова, този вид заплащане ще намали разноските на длъжниците до пет-шест пъти. "Свидетели сме на това - изтъкна тя - че дела се завеждат само заради юрисконсултските възнаграждения, за да може монополистът да прибере още и още от своя клиент."

Всички корекции бяха гласувани без никакви дебати и с рядко виждано в пленарната зала единомислие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във