Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЛИТИКАТА СЕ ПРАВИ В ПАРТИЯТА

Константин Пенчев, председател на Контролния съвет на НДСВГ-н Пенчев, с какво точно ще се занимава Контролният съвет, който председателствате?- Контролният съвет упражнява надзор върху дейността на органите на НДСВ във връзка със спазването на устава и на решенията на Политическия и Националния съвет, както и на конгреса. Той ще има правомощия да прави и финансови проверки - и на централните органи, и на областните и общинските координатори. Контролният съвет ще разглежда жалби и спорове между членове на НДСВ, т.е. ще бъде нещо като етична комисия. Съветът едва ли ще има право да произнася някакви присъди, а ще взима отношение и ще дава становища по конкретни спорове. Сиреч, не става дума за партиен съд. Смятате ли, че е постигнат някакъв баланс на силите в Политическия съвет на НДСВ?- Мисля, че в Политическия съвет влязоха достойни хора. Има някои възражения срещу това, че част от тях са министри и членове на ръководството на парламентарната група. Според мен, това е нормално. Нашата парламентарна група се създаде, преди да имаме партия. Нашите министри заеха постовете си също преди това. Нормално е част от това ръководство и от министрите да влязат и в ръководството на партията, за да се получи единство, вместо да се формират отделни центрове на власт и да се създава разнобой. Поне в началото това не е необходимо на партията. В Националния съвет, извън членовете по право, влязоха 48 души, които бяха избрани до голяма степен на териториален принцип - с цел да има представител от всеки избирателен район.Актуална ли е все още хипотезата, че сегашният състав на ръководството е едва ли не с временен статут и през есента ще бъде проведен конгрес, който ще избере нови хора?- Имаше такива идеи, дори се предлагаше това да залегне в устава. Но няма съд, който би регистрирал партия с временни органи. Това звучи несериозно. Според нашия устав, конгресът се свикна най-малко веднъж на три години, но може да се свика и извънреден конгрес по искане на лидера или на една десета от всички членове на НДСВ. Така че винаги е възможно да се свика извънреден конгрес, а той има правомощията да променя ръководството и устава.Притеснява ли ви фактът, че НДСВ загуби облика си на движение и се превърна в една от многото партии в България?- Винаги съм бил привърженик на партиите. Когато миналата година се правеха опити за регистрация на НДСВ, никой не поставяше въпроса трябва ли да има партия, или не. Според мен, партията е абсолютно необходима в политическия живот, защото това осигурява необходимата организация. А за нас това е още по-важно, понеже сме на власт. Нужен е единен център, който да формира политиката и да се знае кой какво прави и защо го прави. Думата движение звучи много привлекателно, но е нещо временно. Когато то изпълни целите си, се разпуска, това не е дефинирана организация. Политиката се генерира в партията. Беше крайно време да учредим партия НДСВ. Очаквате ли сега, когато това стана, парламентарната група да се консолидира около такъв единен център?- Убеден съм, че отсега нататък ще вървим към консолидация. Всяко едно алтернативно мнение вече ще се дефинира посредством конкретен механизъм, определен в устава, и въз основа на това ще се стига до общи решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във