Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЛИТИКАТА ПО ДЕФИЦИТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯ

Любомир Дацов, заместник-министър на финансите, пред в. БАНКЕРЪГ-н Дацов, откъде бюджетът ще намери допълнително 135 млн. лв. за сферата на образованието, които бяха поискани от Новото време? Досега Министерството на финансите твърдеше, че сметките на хазната са напрегнати и не са заделени и много резерви за допълнителни харчове.- Бюджетът се прави в продължение на няколко месеца, така че е трудно да се каже откъде точно ще се вземат парите. Естествено, колегите от дирекциите, управляващи разходите, търсят решение и то ще бъде предложено. Най-логично е да се търсят възможности и резерви както в приходната, така и в разходната част на бюджета, както и от икономии от лихвените плащания по дълга.Ще се стигне ли до увеличаване на бюджетния дефицит, или ще се реже от бюджетите на отделните министерства? - Струва ми се, че е по-уместно да се направи ново преразпределение на бюджетните разходи. Политиката по дефицита не трябва да се променя. Защото тя е свързана с устойчивостта на икономиката, както и с възможността за постигане на по-висок икономически растеж. Също така не бих препоръчал и прекалено увеличаване на публичния сектор, а по-скоро действително да се предприемат законодателни промени в различните сфери, така че да се оптимизират разходите им. Някои от услугите, които в момента се финансират от бюджета, ще бъдат финансирани на публично-частна база. Възможно ли е този допълнителен разход да се окаже проблем от гледна точка на изпълнението на бюджета през 2005 година?- Министерството на финансите като орган на изпълнителната власт само реализира волята на Народното събрание. От тази гледна точка бихме могли дори да планираме много по-голям бюджетен дефицит. Друг е въпросът какво ще бъде отражението от едно подобно действие върху икономиката на страната в дългосрочен аспект. Но мисля си, че дори ако в случая се окаже, че разходите за образование трябва да се прибавят към сегашните ни разчети, ефектите в близко бъдеще ще бъдат положителни. Ако подобни действия обаче се наложат като практика, това ще повлияе негативно върху самата процедура на съставянето и изпълнението на бюджета.Защото се прави изключение само за една бюджетна сфера...? - Ние вече сме направили бюджетите на седем министерства по методите на т.нар. програмно бюджетиране. Редно е тези програми да се дискутират. След като в дадена сфера е необходимо допълнително увеличаване на средствата и ясно се казва защо се прави това, то нормално е да се обяви, че програмата в друга сфера не е приоритетна. Съответно парите трябва да се вземат оттам.В конкретния случай допълнителните ресурси се дават за нещо много полезно. Затова и Министерството на финансите е настроено положително към решението за отпускане на допълнителна субсидия за образованието. Причината е, че парите отиват за конкретни дейности. А не просто за харчене или за финансиране на административни структури. Средствата ще послужат за оптимизиране на училищната мрежа, ще създадат равен достъп на децата до училище, ще послужат за покупка на технически средства, които ще подобрят достъпа на децата до образование, ще помогнат за повишаване на квалификацията на учителите и т.н. Всички тези неща са много важни, за да се получи желаният краен резултат в системата на българското образование.Министър Велчев заяви, че част от допълнителната субсидия ще бъде осигурена от икономии от лихвени плащания по дълга, които предстоят до края на годината. Това не улеснява ли задачата за намирането на парите?- Тези икономии са свързани с моментното развитие на валутния пазар. При изработването на бюджета за 2005 г. ние сме използвали прогнозата на МВФ и на Световната банка, както и собствени разработки от двата центъра в България - Агенцията за икономически анализи и прогнози и съответната дирекция в БНБ. Действително, напоследък се наблюдава рекорден спад на долара. Но според мен тази тенденция е краткосрочна. Разбира се, всичко зависи от мерките, които ще предприеме правителството на САЩ. Само преди няколко дена на срещата на Г-20 към него бяха отправени препоръки за подобряване на фискалната му политика. Ако американската администрация се съобрази с тях и пристъпи към изпълнението им, това неминуемо ще доведе и до засилване на долара. А това означава, че ще се сбъдне прогнозата на МВФ за следващата година, която е заложена и в нашия бюджет за 2005 г., т.е. 1.66 лев за долар.Все пак възможни ли са по-резки скокове на щатската валута през 2005 година. Примерно, да се стигне до паритет на курса долар-евро?- Според мен, равновесното положение от гледна точка на състоянието на световните икономики е около 1.7- 1.75. Разбира се, ако се отстранят всички политически фактори и останат само икономическите. Но в момента е факт, че за самото правителство на САЩ ситуацията на силно подценения долар е доста изгодна.Какви са възможните отражения на един евентуален по-рязък скок на долара, примерно през пролетта на 2005 г., върху българската икономика и върху бюджета?- За бюджета това няма да има съществено значение, тъй като всички скокове и поевтинявания на долара имат съответните амплидути. Много важно е обаче кога точно ще се случат, тъй като бюджетът има определени лихвени плащания, които са в доларово изражение. От друга страна, през последните години те бяха силно редуцирани. Бюджетът е балансиран и той може да поеме отклоненията. Естествено, ако курсът на долара е нисък, ще направим спестявания. Но те няма да бъдат особено големи, тъй като голяма част от дълга вече е в евро, а не в долари. Иначе истината е, че никой не може с точност да каже накъде ще тръгне през следващата година доларът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във