Банкеръ Daily

Общество и политика

Почти шест пъти са се увеличили потребителите на услугата „Топъл обяд“

Почти шест пъти са се увеличили потребителите на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ от началото на дейностите по нея през 2015 г. Услугата се изпълнява по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В момента топъл обяд получават повече от 49 000 нуждаещи се в 205 общини и райони на територията на цялата страна. Осигуреното финансиране е за над 100.5 млн. лв. За сравнение, при старта на дейностите по програмата през 2015 г. от услугата са се възползвали около 8300 жители на 86 общини.

Топъл обяд се предоставя на хора, които получават месечни социални помощи, хора с тежки увреждания и невъзможност за самообслужване, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, които не им позволяват да се издържат сами; скитащи и бездомни лица.

В рамките на предоставянето на услугата са предвидени и средства за подкрепящи мерки, което осигурява възможност подпомогнатите лица да получат и допълнителна помощ. Тя се планира на базата на индивидуална оценка на нуждите на подкрепените лица и семейства. Те получават консултации – индивидуални или групови, как да получат определени социални помощи или други социални услуги; съдействие при попълване на документи пред различни институции, за ползване на здравни или образователни услуги, за търсене на работа, подкрепа за настаняване в жилище на бездомни лица и др. В някои общини на правоимащите се предоставят и дрехи от първа необходимост, както и допълнителни помощи за отопление с твърдо гориво. На места се осигуряват здравни медиатори, както и придружители, за да може лицата да се възползват от различни административни услуги, да посетят болнично заведение и др. Осигуряват се и групови посещения на културни мероприятия с цел по-добра социализация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във