Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТ ГОДИНИ МИМИКРИИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПЛАТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НБУ ЗАВИСЯТ ОТ СТУДЕНТИТЕДОЦ. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ, РЕКТОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТДоц. Сергей Игнатов е роден през 1960 г. в гр. Видин. Завършил е Петербургския държавен университет в Русия, специалност египтология. Има докторска степен по египтология от Санкт-Петербургския университет. Специализира в Оксфорд. Бил е преподавател по египтология в СУ Св. Климент Охридски. Ректор е на НБУ от 2002 г. Има син.Доц. Игнатов, каква е бурята, която бушува в образованието днес? - Бурята е реформата, която трябва да се прави и която все не се случва. И в средното, и във висшето образование, и в науката. А 2007-а чука на вратата и тогава последствията ще бъдат тежки, ако промяната не е осъществена.При въвеждането на тристепенната форма на обучение сме свидетели на мимикрия - просто петата година на висшето образование се превърна в магистърска програма. Ще видим догодина как ще въведат кредитната система за студентите. Според доц. Марко Тодоров, ректор на Русенския университет, не съществува реална система за оценяване.- Не съществува, вярно е. Проблемът с безработицата не е решен. По тази причина върху университетската среда няма натиск от страна на пазара, а университетите карат постарому и не обвързват обучението си с реалността извън стените му.Чувала съм да казват, че НБУ е алтернатива за всички неприети в утвърдените ВУЗ-ове.- Моят син например не можа да влезе тук и на трето класиране, а в Софийския университет бе приет от първи път. Нашият тест е много труден. Това, което не му харесват, е, че за него не можеш да наемеш учител и да се подготвиш. Резултатът зависи от твоята подготовка през годините на средното образование.Реалист сте по отношение на образованието и имате амбицията да направите солидно учебно заведение. Как ще го постигнете?- Най-голямата ни амбиция е Нов български университет да се запази и да се развие като едно европейско средище в София. Тук, освен всички други стандарти, имаме и стандарт за материална среда. Искаме децата, поставени пред алтернативата да заминат за чужбина или да останат тук, да предпочетат Нов български университет. Той трябва да бъде Европа за тях. И мисля, че го постигаме. Лошото е, че темповете на конкурентите ни на т.нар. образователен пазар у нас са много бавни. Има опасност ние да си помислим, че всичко е наред, защото другите изостават в развитието си. Нямаме полза от това другите университети да затъват в собствени проблеми. Искаме всички да се развиват динамично, а ние да се стараем да бъдем с крачка напред.Кой български университет е мерило за стандарт за вас, за догонване? - Фактът, че през последните години паралелът винаги се прави със СУ Климент Охридски, може би отговаря донякъде на въпроса.Колко души работят тук?- Щатните са около 280 души, а иначе, с тези на хонорар, са около хиляда.Какви са възможностите студентите пряко да могат да изразят недоволството си от дадена програма или от преподавател? - Много са! Има система за подаване на студентски жалби - т.е. студентите могат да изразят възраженията си директно пред председателя на настоятелството проф. Богдан Богданов. А също пред деканите и пред ректора. Естествено, деканите постоянно работят със студенти. Но при мен идват всякакви оплаквания: някой не можел да си вземе изпита, друг искал да му сменим предмета - това, естествено, не може да стане.Има оплаквания от преподаватели, но те не са много, защото при нас има мониторинг на преподавателите. Постоянно се изследва студентското мнение. Това е въведено още при създаването на университета. Заплатите на преподавателите зависят от мнението на студентите за тях. Дори и онези, които се смятат за много велики имена, знаят, че се постъпва така. И мърморенето - какви са тези студенти, те ли ще ни оценяват нас, е напълно безсмислено тук.В западните университети студентът има много по-активна роля и участие в процеса на обучение, докато у нас връзката преподавател - студент все още е на принципа Аз диктувам, ти записвай.В Нов български университет, откакто съм тук, има специален стандарт, свързан с интерактивност на учебния процес. По-точният термин - на проф. Богдан Богданов, създателят на университета, е, че трябва да бъдем против тези амвонни лекции. Не мога да кажа, че те са унищожени напълно, но са много по-малко, отколкото в другите университети.Имате ли система за мотивация на постоянно работещите хора в университета?- Повечето от колегите са запалени от идеята, че тук правим революция. Тук има екип от единомишленици, доста са - структурата на НБУ е такава, че департаментите са гнезда от личности, които имат свобода, в известна степен и икономическа. Това им дава стимул да измислят някакви интересни начинания, повечето от които успяват да реализират. На практика имаме 28 департамента и центрове, където са събрани точно такива групи от хора.Едно от уменията на студентите е да влачат страшно дълго невзетите изпити. При безплатното образование в Германия например, ако три пъти не си вземеш изпита, изобщо те изключват от специалността.- Не искаме да задължаваме студентите да присъстват в час по административен път. Това, което измислихме, е именно системата за текущо многокомпонентно оценяване, защото тогава те са длъжни да посещават лекции и на базата на тази активност да отговорят на изискванията на съответния курс. Нямаме система за изключване на студенти. Те могат да се явят на изпит до три пъти - нормално, след това трябва да презапишат курса. Имате ли практика да подписвате предварително договори с потенциални работодатели?- Създадохме център за кариерно развитие, който е в постоянна връзка с работодатели и е посредник между тях и студентите. Доста активно действа. В НБУ организираме Кариери и студенти - каним работодатели, изграждаме им офиси, студентите ходят там, предлагат се, установяват контакти, някои дори започват да работят при някакви условия още докато са студенти. Нашата идея е да приближим работодателите до нашите студенти, да договорим нещата така, че да им дават някакъв вид стипендия. А у нас това не е много често явление.Повечето западни университети дават възможност на студентите си да работят в рамките на университета и така да съчетават лекциите с работата.- Случва се и тук. Хората, които се занимават с административно обслужване на факултетите и програмите (с изключение на ръководителите на департаментите), в по-голямата с част са наши студенти. Освен това около осем-десет процента от студентите ни получават стипендии от вътрешен и от външен източник. Част от стипендиите дават възможност, освен университетската такса, частично да се покрива и издръжката на живота, като студентите имат задължение да работят четири часа на ден за университета. Реално те се учат безплатно.Американските университети предлагат общежития като допълнително предимство на учебното заведение.- Имаме терен, на който възнамеряваме да построим сграда, която ще е нещо средно между общежитие и хотел. Ще има хотелска част за преподаватели, които като идват от чужбина - да не се чудим къде да ги настаняваме.Какво е основанието за даване на стипендия?- Има два вида - едните са за за успех, а другите са социални. Студентите трябва да имат успех от 5.50 нагоре, за да кандидатстват за стипендия. Социалните са за сираци, за инвалиди...Как се избират новите преподаватели в университета?- Процедурата е много тежка и сложна. Тя е комбинация между законовите изисквания за назначение на преподаватели и вътрешния правилник. А вътрешният правилник включва следните изисквания: предпочитаме преподавател, който поне в продължение на една година е доказал, че курсът, който е обявил, се посещава от студентите. Включваме и проучването на студентското мнение за него. Освен това имаме комисия за развитие на академичния състав, която отново обсъжда всички кандидатури. Много държим преподавателите да са хора, които са минали през системата на университета, дори да са наши възпитаници. Хубаво е, че има такива за тези четиринайсет години, откакто съществуваме.Всичките кандидати се оглеждат от мен и от председателя на настоятелството, включително и за това как изглеждат. Нашата амбиция е те да бъдат хора, които внушават доверие, които мислят като професори, говорят професорски. Битовизмите не могат да бъдат тема на преподавателите в учебната среда на университета. (Б.ред. - Според мен точно това трябва да се обяснява на студентите, за да имат адекватен и аргументиран отговор, когато навлязат в корпоративния живот.)От кои държави каните преподаватели?- Това зависи от контактите на всеки департамент. Имаме договори с европейски университети по линия на програмата ЕRASMUS. И редом с това имаме голям проблем - не можем да изгоним нашите студенти да заминат да учат в тези европейски вузове, защото те смятат, че стипендията там е малка. Стигнали сме до положението ние да ги молим да заминават. Програма Сократ - Еразмус е най-голямата европейска инициатива, даваща възможност и на български студенти да преминат период на обучение (между 3 и 12 месеца) в чуждестранен университет. Става дума за обучение във всички държави в Европейския съюз. Субектите получават стипендии до 500 евро на месец, което им покрива общежитието и храната на територията на университета. Но не покрива хубавия живот. Той струва скъпо. Освен това студентите имат право и да работят през периода на обучение. Но някои казват: 500 евро са малко и няма да замина.За британския колеж Итън пък се говори така: Това не е училище, в което получаваш блестящо образование, това е училище, в което получаваш блестящи контакти. Какви контакти предлага Нов български университет? Ясно е, че всеки иска летящ старт в живота!- Вярно е, че всеки иска летящ старт! Предлагаме добри научни контакти. Поради либералния модел на управление тук постоянно има някакви чуждестранни преподаватели в дадената област. Департаментите са отворени към обществото и постоянно привличат някакви лидери в конкретната област.Не ви ли стряска новата и непозната за по-старите поколения грамотност на сегашните студенти?- Нашият университет е много отворена система. Комуникацията студент - преподавател е пряка и е лишена от йерархичността на традиционния университет. Проблемът е, че дори моето поколение вече не издържа на динамиката, на нововъведенията. А нашите кандидат-студенти, за които всяка година говорят, че не познавали творчеството на Каравелов или Ботев, може да се каже, познават на пръсти свят, който ние сме в състояние да приемем само частично.Живеем в едно потребителско гето, в което лъскавите неща са на мода и в което малцина притежават и ще притежават някакво познание. Сегашното младо поколение обаче е подготвено за този живот, а нашето не е.

Facebook logo
Бъдете с нас и във